Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN KOORDINACIONI SASTANAK AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) : Predstavljene Smernice za uključivanje OCD u proces donošenja propisa


Na sastanku, koji je održan u saradnji sa Vladinom Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, o modelima uključivanja OCD u kreiranje javnih politika govorila je predstavnica Kancelarije Milena Banović, koja je ujedno predstavila i Smernice za uključivanje OCD u proces donošenja propisa. O modelu učešća OCD u praćenju primene javnih politika govorio je Miloš Mojsilović, iz Agencije za borbu protiv korupcije, koji je predstavio primer Agencije koja je pozvala OCD da učestvuju u izradi alternativnog izveštaja o primeni Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Pored toga, predstavio je i predstojeće aktivnosti vezane za meru iz Akciog plana koje se tiču izrade lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i mogućnosti uključivanja OCD u proces izrade, odnosno primene ovih planova.

Predstavnici organizacija civilnog društva učestvovali su i u diskusiji o pitanjima umrežavanja organizacija koje se bave projektima borbe protiv korupcije, o integritetu OCD koje učestvuju u tim projektima, o razmeni dobrih praksi i drugih informacija, kao i o drugim temama vezanim za problem korupcije u društvu.

Koordinacioni sastanci predstavljaju meru iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 20.11.2014.