Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Zaključen pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o zaštiti uzbunjivača.


Trećeg dana rada, Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o zaštiti uzbunjivača. Poslanici vladajuće koalicije ocenili su da je on važan u borbi protiv korupcije i da predstavlja savez države i građana, dok je opozicija istakla da predložena rešenja nisu dovoljno dobra i da ne štite dovoljno uzbunjivače. Organizacija za borbu protiv korupcije Transparentnost Srbija podnela je više od 40 amandmana kojima traže da se pojam uzbunjivača definiše tako da se kao uslov za zaštitu ne postavlja postojanje prethodnog odnosa uzbunjivača i organa ili firme u kojoj je došlo do povrede propisa ili drugog ugrožavanja javnog interesa.

Traže i da se precizira način utvrđivanja da je štetna radnja posledica uzbunjivanja i da se štetna radnja može odnositi ne samo na povredu prava već i zakonitih interesa uzbunjivača, kao i da se propišu razumni uslovi u pogledu savesnosti postupanja uzbunjivača, "kao preduslov za pokretanje ovog posebnog mehanizma zakonske zaštite".

Narodna skupština nastavlja rad u ponedeljak, 24. novembra 2014. godine, sa početkom u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije i vebsajt Radio-televizije Vojvodine, 20.11.2014.