Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O SLOBODI OD STRAHA


Skupštini je podnet Predlog zakona o slobodi od straha.

Predloženi zakon ima tri člana i njime se štite i ostvaruju Ustavom zajamčene slobode građana i uvodi sankcija za zloupotrebu organa javne vlasti prema građanima kroz proces zastrašivanja i pritiska da građani nešto čine ili ne čine. 

"Smatramo da je neophodno doneti zakonski propis koji će štititi pre svega građane i demokratske institucije i vladavinu prava i otvorenost prava na okupljanje, pravo govora, pravo štampe i slobode štampe", rekli su predlagači.

Taj zakon će tretirati slučajeve kada neko sa pozicije vlasti "vrši akte" koji izazivaju strah među građanima, a strah parališe građane da ostvare neka svoja prava i nešto kažu ili učine.

Izvor: Tanjug