Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Od 850.000 oštećenih penzionera, svega 60.000 njih spremno da potraži pravdu na sudu


Izgleda da svi pozivi Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije da oštećeni penzioneri tuže državu zbog umanjenih penzija tokom ekonomske krize, nisu proteklih meseci imali mnogo vajde. Čak ni cirkularna viber poruka koja je ovoj višemilionskoj populaciji stizala nije im bila dovoljno ubedljiva da se prijave, jer su shvatili da bez plaćanja advokatskih troškova, za koje većina nema novca, neće lako doći do Strazbura. Te se tako 60.000 od ukupno 850.000 oštećenih čija su primanja od 2014. do 2018. godine bila umanjena, prijavilo sudu da potraži pravdu.

Jovan Tamburić, predsednik ovog udruženja kaže da je država samo smanjivanjem penzija “uštedela” 840 miliona evra od 1. novembra 2014. do 30. septembra 2018. godine a da je više razloga za mali broj pokrenutih postupaka, u koje ubraja i parnične i upravne procese. Postupak za donošenje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) 2014. bio je bez javne rasprave pa su penzioneri i celokupna javnost bili prilično iznenađeni njegovim usvajanjem. Odluka Vlade Srbije da se ovaj propis sprovodi suprotno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019 i 62/2021), neposredno, bez donošenja pojedinačnih rešenja o smanjenju penzija bila je sračunata da bi se prikrila činjenica da su penzije smanjene više od 10 odsto koliko je najavljivano, ali i da se spreče masovne žalbe oštećenih penzionera koje bi dovele i do pokretanja velikog broja procesa pred upravnim i parničnim sudovima.

Odbacivanje inicijative i obustave postupaka od strane Ustavnog suda Srbije za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i urgentno ukidanje jednog broja usvajajućih presuda osnovnih sudova na tužbene zahteve oštećenih penzionera obeshrabrila je oštećene i njihove advokate da uđu u postupke. Pokretanje sudskog parničnog procesa podrazumeva plaćanje visokih sudskih taksa i naknade za angažovanje pravnog zastupnika što većina oštećenih penzionera, zbog siromaštva, nije u mogućnosti – napominje Tamburić.

Naslednici oštećenih penzionera koji su preminuli, zbog neinformisanosti, da se delovi penzije koji nisu isplaćeni nasleđuju, nisu tražili da budu stavljeni u rešenja ostavinskog postupka na osnovu čega ih mogu potraživati od države.

Savez penzionera Srbije, kao najveća penzionerska organizacija 2019. godine, na svojoj skupštini usvojio je odluku da će pred nadležnim državnim organima pokrenuti inicijativu za donošenje zakona kojim bi bio izvršen povraćaj neisplaćenih delova penzija. Dostavljena inicijativa uspavala je deo penzionera koji očekuju da problem reši vlada dostavljanjem predloga zakona kojim bi neisplaćeno bilo pretvoreno u javni dug – naglašava on.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica, bez obzira na sve, nastaviće da poziva oštećene penzionere da pokreću postupke za povraćaj neisplaćenih delova penzija i da tako pred pravosudnim organima Srbije i EU zaštite svoju imovinu i dostojanstvo, zaključuje Tamburić.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 15.10.2021.
Naslov: Redakcija