Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Računovođe podnele peticiju Vladi RS za ukidanje novog Pravilnika


Svaka čačkalica, toalet papir, sapun i sveska, baš kao i svaki detalj o pruženoj ili plaćenoj usluzi, kupljenom kilovatu ili bilo kakvom trošku treba ponaosob da se knjiži. Takva je zamisao novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016 - dalje: Pravilnik), koji bi trebalo da se primenjuje od 1. januara 2017. godine. Računovođe širom Srbije, međutim, poručuju da je to preobiman, a pre svega uzaludan posao, čiji će se troškovi prevaliti na firme i potrošače. Peticiju kojom traže da se ovaj dokument stavi van snage oni su predali Vladi Republike Srbije.

Ministar finansija, Dušan Vujović, septembra 2015. godine pred poslanicima je obrazlagao Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015), uveravajući sve da novi sistem evidencije prometa neće značiti veći obim posla, a svakako ni veći trošak. Pravilnik, međutim, najavljuje višemilionske troškove za nove softvere.

Računovođe navode da se uvode potpuno nove evidencije, da bi trebalo da popunjavaju 13 tabela i 155 pozicija uz svaku PDV prijavu. Navode da za promet robe na malo, prema Zakonu o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), nije obavezno vođenje robne evidencije. Pitaju se čemu služe DžPS uređaji sa fiskalnih kasa? Poreska uprava odatle može da sakupi podatke. Poreznici misle da mogu da kontrolišu sedeći u kancelarijama, ali im to ništa neće značiti bez kontrole na terenu.

Računovođe dodaju da su istraživale da li igde u okruženju ili u Evropi postoji slična praksa, ali je nisu otkrili. U zemljama EU prosek je popunjavanje 39 polja. Najdetaljniji su Nemci - 45 "pozicija", ali se desetak odnosi na transakcije unutar EU. Niko nije ni blizu srpskog plana od čak 155 polja.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 19.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija