Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT: Od 1. januara 2016. godine primenjivaće se obaveza uvođenja video nadzora u učionice i automobile i instaliranje tahografa u vozila


Kandidati u auto-školama od početka 2016. godine moraće da polažu teorijski deo ispita na računarima, a sve će preko kamera nadzirati policija.

Od 1. januara 2016. godine počeće da se primenjuje član 10. Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015 i 86/2015 - dalje: Pravilnik), prema kome će svaka auto-škola u učionici morati da ima sistem za audio-video snimanje da bi se obezbedio kvalitetan video snimak.

U policiji kažu da snimak mora omogućiti identifikaciju svih kandidata i predavača na početku i kraju svakog časa teorijske obuke, odnosno kandidata i ispitivača tokom teorijskog ispita.

Od 2016. godine očekuje se i uvođenje kamera i tahografa u automobilima na kojima će budući vozači polagati praktični deo ispita.

Ovo je samo deo novina u Pravilniku koje će morati da ispunjava svaka auto-škola ukoliko želi da obučava kandidate za vozače. MUP je predložio modernizaciju sistema obuke budućih vozača, međutim, u auto-školama negoduju, jer smatraju da bi takva modernizacija poskupela obuku i da nije u redu da zaposleni u školama traže od kandidata saglasnost da budu snimani dok rade testove.

U policiji, međutim, smatraju da su kompjuterizacija auto-škola i uvođenje kamera na ispitima važne za kontrolu rada i da bi uz njihovu pomoć trebalo da budu sprečene bilo kakve zloupotrebe prilikom polaganja testova.

Nebojša Arsov, načelnik Odeljenja za saobraćajno-tehničke poslove u Upravi saobraćajne policije, kaže da su auto-škole već od početka ovog meseca u obavezi da imaju tri računara za teorijski ispit i jedan za vođenje evidencije.

"Pored tih računara moraće da imaju video-nadzor koji će služiti za snimanje teorijskog ispita. Od 1. oktobra do 1. decembra 2015. godine sprovodi se takozvana test verzija - vežba korišćenja novog sistema, dok će u decembru morati da se evidentiraju aktuelni kandidati. Od početka 2016. kandidati će teorijski deo ispita polagati na kompjuterima i sve će snimati kamere", kaže Arsov.

Prema rečima načelnika, policija će u svakom trenutku moći da vidi koliko je kandidata prijavljeno u svakoj auto-školi u Srbiji. Ukoliko policija posumnja u regularnost testa, može tražiti video-zapis koji su u auto-školama dužni da čuvaju. Što se tiče apela auto-škola da nadzor nad njihovom radom pređe u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Arsov kaže da nema ništa protiv.

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015 i 86/2015)

Član 10

Celokupan proces polaganja teorijskog ispita se snima sistemom za audio-video snimanje (u daljem tekstu: audio-video sistem) koji omogućava snimanje svih kandidata i ispitivača celim tokom polaganja teorijskog ispita.

Teorijski ispit ispitivači ne mogu započeti, odnosno nastaviti, u slučaju prestanka rada audio-video sistema.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandar Bojović, 20.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija