Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ULAGANJIMA: Cilj Zakona je povećanje investicija, izjednačavanje stranih i domaćih ulagača i osnivanje Razvojne agencije Srbije. Ulaganja su podeljena na ona od nacionalnog značaja i ona koja su od posebnog značaja za lokalnu samoupravu


Predlog zakona o ulaganjima će nakon usvajanja, biti osnovni propis kojim će Vlada Republike Srbije nastojati da poboljša poslovno okruženje i koji će izjednačiti status stranih i domaćih investitora, izjavio je ministar privrede Željko Sertić.

"Zakon se direktno tiče podsticanja ulaganja u našu zemlju, i to ne samo stranih koja jesu važna, već i domaćih", rekao je Sertić predstavljajući Predlog zakona pred Narodnom skupštinom Republike Srbije.

On je naveo da su do sada, "u praksi i na papiru", strani ulagači imali prednost u odnosu na domaće, ali da ovaj Predlog zakona to menja.

Predlog zakona, kako je objasnio ministar, utire novu budućnost Srbije, jer je uslov za reindustrijalizaciju zemlje otvorena tržišna privreda, u kojoj će ljudi i kompanije biti zainteresovani da otvaraju fabrike, donose nove metode upravljanja, tehnologije i znanja.

"Ovo je osnovni zakon koji se tiče ulagača, a nešto ćemo regulisati i kroz druge zakone", rekao je ministar.

Novina je, kako kaže, i to što je Predlogom zakona definisano da i ulagači koji dobijaju podsticaje, imaju i definisane obaveze.

Predlogom zakona ulaganja su podeljena na ona od nacionalnog značaja i ona koja su od posebnog značaja za lokalnu samoupravu jer, kako je objasnio, nije isto kad hoćete da napravite kiosk ili halu od 100 kvadrata.

Ništa manje nije važan i kredibilitet i ugled ulagača, i zato je uvedena, kako je naveo, kontrola matičnih kompanija.

Govoreći o tome šta će se desiti ako Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti traži informacije, Sertić kaže da je Ministarstvo čulo veliki broj kritika, i odlučilo da prihvati izmene člana 24 koji se odnosi na informacije od javnog značaja, a kojim je predviđeno da se na podatke i informacije koje su državni organi saznali u toku pregovora i vođenja postupka primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju informacije od javnog značaja, s tim što po zahtevu za davanje informacija o navedenim podacima u vezi sa ulaganjima postupa Vlada Republike Srbije.

On je naveo i da će biti formiran Savet za ekonomski razvoj, te da će biti ugašena SIEPA i Nacionalna agencija za regionalni razvoj, a formirana Razvojna agencija Srbije.

Osnivanje i rad Razvojne agencije Srbije doprineće smanjenju rizika obavljanja istih poslova i sprovođenja istih ili sličnih programa i projekata podrške privrednom razvoju, racionalizaciji rada javnih agencija i usmeravanje aktivnosti na prioritetne ciljeve Srbije u oblasti privrednog i teritorijalnog razvoja.

Definisanje delokruga Razvojne agencije Srbije, kako je predloženo zakonom, treba da stvori uslove za jasniju podelu odgovornosti za predlaganje, sprovođenje i kontrolu sprovođenja politika Vlade Republike Srbije u oblasti koordinacije rada imalaca javnih ovlašćenja u procesu planiranja i sprovođenja ulaganja, podsticanja i realizacije direktnih ulaganja, promocije i uvećanja izvoza, razvoja i unapređenja konkurentnosti privrednih subjekata i imidža Srbije, kao i regionalnog razvoja.

Sertić je izjavio i da je pogrešno tumačenje da član 6. Predloga zakona, koji se odnosi na eksproprijaciju, znači da će investitorima na bilo koji način biti oduzet biznis, već je suština pravedno obeštećenje privrednog subjekta.

Prema Zakonu o eksproprijaciji ("Sl. glasnik RS", br. 53/95 i "Sl. list SRJ", br. 16/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 20/2009 i 55/2013 - odluka US) je definisano kako se u javnom interesu oduzimaju objekti i na koji način ide pravična nadknada. Mi smo obezbedili da preduzeća koja se nalaze u tom procesu imaju pravedno obeštećenje, rekao je Sertić.

Nije isto, objašnjava on, raditi eksproprijaciju objekta za stanovanje ili proizvodnog objekta.

"U slučaju izmeštanja objekta koji ima posebnu snagu i radi, po ovom Predlogu zakona mora samo da se uračuna u ukupnu vrednost taj dodatak koji je razlika između nove lokacije na koju se izmešta i troškova koji su potrebni za to", rekao je Sertić.

Nema opcije, tvrdi on, da se investitoru oduzima biznis i to je, kako je naveo, razjašnjeno sa svim organizacijama koje okupljaju privrednike.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija