Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DO KRAJA OKTOBRA POČINJE JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU: Prikaz najvažnijih novina koje donosi novi Zakon


Povodom održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o poljoprivrednom zemljištu (dalje: Nacrt) iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (dalje: Ministarstvo) za Paragraf su 10.10.2014. godine precizirali da će se najvažnije novine odnositi na zaštitu poljoprivrednog zemljišta, komasaciju, korišćenje poljoprivrednog zemljišta i nadzor nad primenom Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Posebno su naglasili da će po prvi put biti regulisan promet poljoprivrednog zemljišta i ustanovljena zemljišna banka, odnosno fond. Takođe, zaključuju da su osnovni ciljevi svih novina i izmena, odnosno svrha donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu zaštita poljoprivrednog zemljišta, pre svega onog najkvalitetnijeg, kao i njegovo održivo korišćenje.

Kada je reč o načinu korišćenja i javnog nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta Nacrt najviše novina donisi u samoj proceduri. Predviđeno je jednostavnije i brže sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, a vlasnici infrastrukture i stočari i dalje će moći da zakupljuju poljoprivredno zemljište u državnoj svojini po pravu prečeg zakupa, ali će to pravo sada imati i suvlasnici. Iz Ministarstva navode da će prema Nacrtu u prvom krugu javnog nadmetanja mogućnost zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini biti zavisna od površine poljoprivrednog zemljišta koje potencijalni zakupac ima u svom vlasništvu. Takođe, poljoprivredno zemljište šeste, sedme i osme klase kao i neobradivo poljoprivredno zemljište će se moći koristiti za uzgajanje brzorastućih drvenastih biljaka (pre svega za energiju).

Veoma veliki broj članova novog Nacrta je posvećen procesu komasacije poljoprivrednog zemljišta. Najveća novina u postupku komasacije je uvođenje Stručne komisije koja će obavljati najveći deo stručnih poslova, ali pre svega u pripremnoj fazi (odabiru područja za komasaciju i razgovorima za poljoprivrednicima). Nacrtom je precizirano i da će se deo sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koristiti za komasaciju, koja će se sprovoditi kao jednostavna i sveobuhvatna, i kao dobrovoljna i obavezna, navode u Ministarstvu.

Prema Nacrtu nadzor nad primenom zakona vršiće poljoprivredna inspekcija. Nacrtom je propisano da jedinice lokalne samouprave imaju poljoprivrednog inspektora za poljoprivredno zemljište, a Ministarstvo će imati, kao i do sada, poljoprivredne inspektore za poljoprivredno zemljište. Republički inspektori vršiće nadzor nad radom jedinica lokalne samouprave, kao i nadzor nad radom lokalnih inspektora.

Kada je reč o prometu poljoprivrednog zemljišta iz Ministarstva naglašavaju da su predložena određena ograničenja u sticanju vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem, u maksimalnoj površini, kao i kod prava preče kupovine poljoprivrednog zemljišta. Iz Ministarstva ističu i da se novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu neće menjati norma zabrane vlasništva za strana fizička i pravna lica.

Konačno, Nacrt predviđa uspostavljanje zemljišne banke koja će imati ulogu raspolaganja (u prvoj fazi samo zakupa) poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i poljoprivrednog zemljišta koje ne koriste vlasnici zemljišta.

Prema najavama iz Ministarstva od sredine oktobra organizovaće se nekoliko prezentacija Nacrta zakona posle čega će uslediti i javna rasprava u nekoliko gradova Republike Srbije.

Nacrt će biti objavljen i na sajtu Ministarstva, tako da će svim zaiteresovanim stranama biti omogućeno da pisanim putem dostave svoje sugestije i primedbe. Predlog novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu trebalo bi da se nađe u skupštinskoj proceduri početkom prolećnog zasedanja.

Izvor: Redakcija, 20.10.2014.