Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RIK DONELA UPUTSTVO ZA ELEKTORSKE SKUPŠTINE 26. OKTOBRA


Republička izborna komisija donela je danas Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koja će biti održana 26. oktobra.

Tim Uputstvom uređuje se način sprovođenja elektorske skupštine, koja bira članove nacionalnog saveta ako nisu ispunjeni uslovi za neposredne izbore za članove nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Takođe, uređuje se način sprovođenja elektorske skupštine i ako dođe do raspuštanja nacionalnog saveta nacionalne manjine, kada se novi izbori raspisuju u roku od 60 dana od dana raspuštanja nacionalnog saveta.

Uputstvom je predviđeno da se elektorska skupština održava ako je Ministarstvo potvrdilo propisan minimalni broj elektora.

Uputstvo kaže da je to najmanje 20 elektora kod nacionalnih manjina čiji je broj prema poslednjem popisu stanovništva manji od 10.000, najmanje 30 ako ta nacionalna manjina ima vise od 10.000, ali manje od 20.000 građana, pa sve do najmanje 100 elektora za manjine koje prema poslednjem popisu imaju više od 100.000 lica.

Ukoliko je Ministarstvo potvrdilo dovoljan broj elektora I ako su ispunjeni uslovi za održavanje elektorske skupštine, da bi izbori bili održani, potrebno je da na elektorsku skupštinu dođe najmanje polovina potvrđenih elektora.

Ukoliko ne bude potvrđen najmanji broj elektora Ministarstvo 25 dana pre dana održavanja elektorske skupštine donosi rešenje o obustavljanju postupka za izbor članova nacionalnih saveta koje objavljuje u "Službenom glasniku".

Izbore mogu da prate registrovana udruženja čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti izbora i zaštite ljudskih i manjinskih prava i oni podnose prijavu RIK najkasnije pet dana pre dana održavanja elektorske skupštine, na propisanom obrascu.

To pravilo važi i za međunarodne i strane organizacije.

RIK je takođe doneo i odluku o obrascima za podnošenje lista kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji se biraju putem elektorske skupštine.

Izvor: