Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE DODELE ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR: Pravo na subvenciju imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici registrovanih traktora. Zahtevi za dodelu subvencionisanog traktorskog rama podnose se Agenciji za bezbednost saobraćaja do 30. novembra 2022. godine


Vlada Republike Srbije subvencionisaće dodelu zaštitnih ramova za upotrebljavane traktore, za zaštitu vozača u slučaju prevrtanja.

U Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor ("Sl. glasnik RS", br. 107/2022), navodi se da pravo na subvenciju imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici registrovanih traktora.

Subvencionisana dodela zaštitnog rama sprovodiće se tri godine, a za sprovođenje u ovoj godini opredeljeno je 125 miliona dinara. Navodi se da se subvencionisana dodela zaštitnog rama za traktor sprovodi isplatom 27.000 dinara što je plaćanje rama u celosti.

Subvencioniše se i 7.000 dinara za plaćanje postupka ispitivanja prepravke traktora.

Zahtevi za dodelu subvencionisanog traktorskog rama podnose se Agenciji za bezbednost saobraćaja do 30. novembra, a redosled realizacije je prema vremenu prijema.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Biznis, 19.09.2022.
Naslov: Redakcija