Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISAN DODATNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ORGANIZOVANJA I UČEŠĆA NA STRUČNIM, NAUČNIM I PRIGODNIM SKUPOVIMA, KAO I UNAPREĐIVANJA PROFESIONALNIH I ETIČKIH STANDARDA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI: Konkurs traje do 10. oktobra


Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je dodatni konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.

Konkurs, koji traje do 10. oktobra, raspisan je nakon objavljivanja Rešenja o raspodeli sredstava, a na osnovu zahteva stranaka o obustavljanju postupka izvršenja.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje).

Pored njih, na konkursu mogu da učestvuju i pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Ministarstvo je uputilo poziv novinarskim i medijskim udruženjima, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije, kao i medijske stručnjake zainteresovane za učešće u radu komisije da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji.

Detalje konkursa možete pogledati ovde, dok će rezultati biti objavljeni najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa na sajtu Ministarstva.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 20.09.2018.
Naslov: Redakcija