Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Udruženja strukovnih specijalista oštro se protive usvajanju Predloga zakona, jer se njime osobe koje su završile tri godine strukovnih studija i postdiplomske tj. specijalističke studije, spuštaju sa drugog na prvi stepen obrazovanja, čime gube kvalifikacije, koeficijente, pa i radna mesta


Predlog zakona o visokom obrazovanju, koji se nalazi pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, praktično briše celu jednu obrazovnu kategoriju iz sistema obrazovanja.

Naime, strukovni specijalisti, to jest osobe koje su završile tri godine strukovnih studija i postdiplomske tj. specijalističke studije, Predlogom zakona spuštaju se sa drugog na prvi stepen obrazovanja, čime ovi ljudi gube kvalifikacije, koeficijente, pa i radna mesta.

Sedam godina unazad, strukovni specijalisti su na nivou master studija, pa zavređuju drugi stepen obrazovanja i koeficijent rada 17,32 u predškolstvu tj. 18,70 u oblasti medicine. Ovakvih specijalista u Srbiji ima oko 9.300 i u njih se ubrajaju zaposleni u prosveti (najviše u vrtićima), zdravstvu (brojne medicinske sestre), inženjerstvu, građevini i u ekonomsko-menadžerskom sektoru. Članom 35. Predloga zakona, specijalističke strukovne studije svrstavaju se pod studije prvog stepena, čime svi koji imaju diplomu strukovnog specijaliste automatski padaju za jedan rang.

Kako kaže predsednica Udruženja strukovnih specijalista i strukovni vaspitač-specijalista u PU "Radosno detinjstvo" Sanela Lacik, dosadašnji razgovori sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uveravali su strukovne specijaliste da nadležni razumeju njihove probleme, te da nemaju nameru da se načini neka šteta ovoj velikoj grupi zaposlenih. Međutim, Predlog novog zakona pokazuje suprotno.

"U maju saznajemo za izmene u nacrtu novog zakona, uskoro će se priznavati samo masteri, ne i specijalisti. Reagovali smo i tražili da se svim strukovnim specijalistima priznaju godine usavršavanja, zaista se nikada do sada nikome nije oduzimao ceo jedan stepen obrazovanja. Nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, već smo u petak saznali da Predlog zakona, kao ovakav, ide na usvajanje", navodi Lacik.

U udruženju su spremni da pozovu studente na bojkot upisa u strukovne škole, s obzirom na to da svi oni koji su, recimo, ove godine upisali postdiplomske studije, neće imati nikakvu korist od te četvrte godine jer im se neće priznati kao stepen viši od osnovnog. To znači i da su oni koji su upravo završili četvrtu godinu specijalističkih strukovnih studija praktično dobili papir koji im ništa ne vredi. Primorani su, stoga, da idu na master studije da bi napredovali za željeni stepen.

Takođe, u udruženju poručuju i da su spremni da masovno traže povrat novca od obrazovnih ustanova i od države jer je taj novac bukvalno bačen.

"To je degradacija sa jasnom političkom porukom, ovo nije čin pojedinaca koji ne poznaju zakone i situaciju. Posledice će se videti već naredne godine, kad mnogi specijalisti ne budu više ispunjavali uslove za svoja radna mesta, a neće moći ni da konkurišu za poslove jer samo su drugi stepen samo na papiru, ne i po zakonu. Mi smo ovim zakonom želeli da se ugledamo na države u kojima postoje specijalisti za pojedine oblasti i stručni su za svoj posao, ali sastavljači ovog predloga jednostavno nisu znali šta da rade sa nama i našim kvalifikacijama, pa su odlučili da nas jednostavno izbrišu", poručuje Lacik.

Šta ovo znači u praksi?

Vrtići koji imaju stručne saradnike za određene oblasti poput likovnog ili muzičkog vaspitanja ostaće bez istih jer su stručni saradnici u određenom broju - strukovni specijalisti. Novim zakonom, oni će se spustiti za jedan rang i postaće vaspitači, čime će samo na ovoj poziciji smeti da rade. Ovo znači da će ljudi sa višim kvalifikacijama morati da rade na slabije plaćenim pozicijama.

"Upravo smo se sa ovom temom pre šest godina obratili upravi 'Radosnog detinjstva' u Novom Sadu, jer je tada rukovodstvo ove ustanove pokazalo nameru da nas unizi i da se viši rang prizna samo masterima. Na kraju smo tužili ustanovu, dobili slučaj u Osnovnom sudu, ali smo pali u Apelacionom sudu. Međutim, nismo odustali - obratili smo se Kasacionom sudu, koji nas je poslao u Upravni sud, gde smo još uvek. Spremni smo da zbog ovakvih malverzacija sa našim zvanjima idemo i u Strazbur. Od Evrope smo čak dobili potvrdu da smo u pravu, ali EU ne može da se meša u politiku naše države", pojašnjava predsednica Udruženja strukovnih specijalista.

U ovom trenutku 162 vaspitača vode se kao strukovni specijalisti u Novom Sadu, ali taj broj neprestano raste jer svake godine samo u gradu 50 studenata završi ove studije.

U najtežoj situaciji trenutno se nalaze strukovni medicinari, koji imaju čak dve godine specijalističkih studija. Izmenama zakona, ove dve godine im se ne priznaju i oni ostaju sa svega tri godine studija. Da bi bili drugi stepen, moraju da završe dve godine koje im niko ne priznaje i dodatnu godinu master studija.

Izvor: Vebsajt 021, Gorica Nikolin, 19.09.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija