Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik sproveo postupak nadzora nad primenom Zakona u Domu zdravlja Odžaci i potvrdio da je dokumentacija koja sadrži podatke o zdravstvenom stanju pacijenata čuvana na potpuno nebezbedan način i učinjena dostupnom neograničenom broju posetilaca ambulante


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom slučaja pojavljivanja medicinske dokumentacije građana Odžaka na Internetu i u medijima pokrenuo i sproveo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) u Domu zdravlja Odžaci, a u postupku nadzora potvrđeno je da je dokumentacija koja sadrži podatke o zdravstvenom stanju pacijenata čuvana na potpuno nebezbedan način i učinjena dostupnom neograničenom broju posetilaca ambulante, posledica čega je bilo i pojavljivanje na društvenim mrežama i u medijima sasvim nezaštićene, bačene, svakom dostupne medicinske dokumentacije sa naročito osetljivim ličnim podacima građana.

Poverenik je Domu zdravlja Odžaci uputio odgovarajuće upozorenje, uz nalog da ga u roku od 15 dana od dana prijema upozorenja obavesti o merama i aktivnostima koje će preduzeti da se navedene nepravilnosti ne bi ponovile.

Poverenik će protiv Doma zdravlja Odžaci i odgovornih lica podneti zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka.

Poverenik podseća da je Zakonom o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013) izričito propisano da su svi zdravstveni radnici i saradnici da podatke o zdravstvenom stanju čuvaju, da ti podaci predstavljaju naročito osetljive podatke s kojima se mora postupati na način kojima se uvek obezbeđuje ostvarivanje prava na privatnost i prava na poverljivost podataka, kao i da su sve zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja obrađuju takve podatke dužna da uspostave i održavaju odgovarajući sistem bezbednosti tih podataka, a da i pored toga primeri ekstremno nekorektnog odnosa prema tim podacima nisu retkost, naprotiv. Slučaj u Odžacima je samo jedan u dugom nizu mogućih ilustracija tog odnosa.

Poverenik podseća da su slične pojave sa različitim ličnim podacima građana, uključujući i naročito osetljive, ne samo u zdravstvu, učestale, ocenjuje da će biti sve češće budući da je to neizbežna posledica činjenice da se državne aktivnosti u ovoj oblasti u najvećoj meri svode na aktivnosti Poverenika. Iako su te aktivnosti sve brojnije (broj predmeta Poverenika u oblasti zaštite podataka o ličnosti uvećan, od 83 u 2009. do oko 2.500 u 2016.) one ne mogu da nadomeste ono što bi morali da urade nadležna ministarstva, Vlada i Narodna skupština Republike Srbije.

Poverenik će svojim aktivnostima nastaviti da prava građana štiti. Međutim, u konkretnim okolnostima to objektivno predstavlja "gašenje požara", jer već dugo izostaje ono što je Srbiji neophodno - osmišljen strateški pristup na državnom nivou i sistematsko otklanjanje izvora problema i uspostavljanje novog, modernog sistema zaštite podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 19.09.2017.
Naslov: Redakcija