Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU: Imenovane stručne osobe za pomoć svedocima i žrtvama u postupcima sa elementima nasilja. Ovlašćeni predstavnici suda sa strankama u postupku neće smeti da razgovaraju ni o čemu što bi se ticalo samog krivičnog postupka ili porodičnog spora


Svi oštećeni i svedoci u postupcima koji se vode zbog nasilja pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu od 18. septembra 2016. godine imaju pomoć i podršku ove pravosudne institucije. U obe sudske zgrade, nekadašnjem SIV-u 2 u kojem se nalazi krivično i u zgradi "Aeroinženjeringa" u kojoj se nalazi parnično odeljenje suda, imenovan je po jedan stručni saradnik i nadzorni sudija, kojima će žrtve nasilja i svedoci moći da se obrate. Njihova imena i brojevi mobilnog telefona biće objavljena i na internet stranici suda.

Prema rečima Ivane Ramić, sudije i portparola Prvog osnovnog suda, ovlašćeni predstavnici suda sa strankama u postupku ipak neće smeti da razgovaraju ni o čemu što bi se ticalo samog krivičnog postupka ili porodičnog spora.

Predstavnik suda koji pomaže svedocima ni na koji način ne sme da utiče na njegov iskaz, odnosno da razgovara sa njim o predmetu. Pomoć se sastoji u tome da ljudima, koji možda o prvi put dolaze u sud, pomognemo da prevaziđu negativna osećanja u vezi sa učešćem u postupku, ali i da odgovorimo na njihova pitanja i damo objašnjenja u vezi sa radom suda i postupka. Pokazaćemo im sudnicu u kojoj treba da svedoče i biti uz njih za vreme njihovog boravka u sudu. Naš je zadatak da svedocima i oštećenima obezbedimo uslove za sigurno i bezbedno svedočenje, a svi koji misle da im je potrebna ovakva vrsta pomoći i podrške, moći će u radno vreme, od osam do 16 časova, da se jave ovlašćenom predstavniku suda na brojeve telefona koji će se koristiti isključivo u ovu svrhu – navodi Ramićeva, inače jedan od nadzornih sudija.

Zadatak nadzornog sudije biće da kontroliše rad stručnih saradnika. On će biti upoznat sa svakim slučajem ponaosob, isključivo da bi se zainteresovanim strankama pružila adekvatna pomoć. Nadzorni sudija će "kontrolisati" da stručni saradnik sa tražiocima pomoći ne priča o konkretnom događaju i postupku koji se vodi pred sudom.

Sudnica je, navodi Ramić, prvo i jedino mesto na kom okrivljeni i oštećeni moraju da se sretnu u istom trenutku, te je potreba za ovakvom vrstom pomoći velika. U raniji fazama postupka, poput istrage, okrivljeni i oštećeni mogu da budu razdvojeni, odnosno saslušani u različitim terminima, pa i danima.

Na glavnom pretresu, međutim, žrtva i okrivljeni moraju istovremeno da budu pred postupajućim sudijom ili jednostavno rečeno – u isto vreme, na istom mestu. Utoliko postoji i veća potreba za ovakvom vrstom pomoći – navodi sudija.

Da mogu da traže pomoć, oštećeni i svedoci osim preko sajta suda biće obaveštavani i uz sudski poziv. U njemu će biti navedeno da, ukoliko im je potrebna pomoć, mogu telefonom da se jave ovlašćenom predstavniku suda.

Nakon što svedok ili oštećeni kontaktiraju sa sudom, sa ovlašćenim predstavnikom suda će se dogovoriti o detaljima pomoći na dan suđenja.

Ovlašćeni predstavnik suda će ih sačekati ispred suda, odvesti ih u posebnu prostoriju ili deo sudske zgrade koji je namenjen za ovu svrhu u kojoj će biti odvojeni od okrivljenih, njihovih porodica, prijatelja. Predstavnik suda će potom obavestiti postupajućeg sudiju da se svedok nalazi u sudskoj zgradi i da će biti sa njim dok postupak ne počne. Sa njim će razgovarati o tehničkim stvarima suđenja: ko će se nalaziti u sudnici tokom postupka i na kojim mestima sede stranke u postupku, ko ima pravo da postavi svedoku pitanja... ali nikada neće biti razgovora o samom događaju, iskazu i predmetu – objašnjava sudija.

Na ideju o imenovanju ljudi iz suda koji će svedocima i oštećenima pomagati na ovaj način pojavila se zbog velikog broja predmeta sa elementima nasilja kako u krivičnom tako i u odeljenju za porodične sporove.

– Prvi osnovni sud je najveći u zemlji. Kao takav ima i veliki broj predmeta nasilja u porodici, razbojništva, lakih i teških telesnih povreda... Zbog toga se javila potreba da se pruži određena vrsta pomoći i podrške svedocima i oštećenima koji svoj iskaz treba da daju u ovakvim postupcima. U krajnjem, dužnost suda je da zaštiti dostojanstvo i prava svih učesnika u postupku – naglašava sudija Ivana Ramić.

Prvi osnovni sud u Beogradu jedina je pravosudna ustanova osnovne nadležnosti u Srbiji koja je imenovala osobe za pomoć svedocima i žrtvama u postupcima sa elementima nasilja. Reč je o ideji samog suda, odnosno njegovog predsednika Natalije Bobot.

Službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenima, inače, postoje pri svim višim sudovima u Srbiji i Tužilaštvu za ratne zločine.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 18.09.2016.
Naslov: Redakcija