Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN UGOVOR O IZRADI I UVOĐENJU PORTALA ZA NADZOR NAD JAVNIM FINANASIJAMA: Portal će početi sa radom do 1. decembra 2015. godine, istovremena sa novom Kancelarijom za budžet


UNDP Program za razvoj u Srbiji i preduzeće Informatika potpisali su, 18. septembra 2015. godine, Ugovor o izradi i uvođenju portala za nadzor nad javnim finanasijama, koji će početi da radi do 1. decembra 2015. godine, istovremena sa novom Kancelarijom za budžet.

Predsednik skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Veroljub Arsić, izjavio je tim povodom da ovaj Ugovor predstavlja prvu fazu projekta kojim se sprovodi akcioni plan Vlade Republike Srbije i Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013).

Preko portala će u realnom vremenu moći da se prati koliki je javni dug Srbije, koliko se povećava ili smanjuje, naveo je Arsić, dodajući da će funkcionisanje tog portala značajno povećati kapacitete za nadzor nad javnim finansijama i građanima omogućniti bolji uvid, kako se troše budžetska sredstva.

Arsić je napomenuo da će se u početku dobijati informacije o vrsti prihoda i klasifikaciji trošenja javnih sredstava na nedeljnom nivou, a kasnije i na dnevnom.

Arsić je naveo i da je 18. septembra 2015. godine, sa predstavnicima Vestminsterske fondacije za demokratiju potpisao Memorandum o razumevanju o uvođenju Kancelarije za budžet, koja će, uz pomenuti portal, značajno pojačati nadzor nad javnim finansijama.

On je dodao da je Ugovor za portal potpisan uz pomoć Švajcarske agencije za razvoj i saradnju - SDC.

Zamenica stalne predstavnice UNDP Programa za razvoj u Srbiji, Steleana Nedera, je rekla da je ta organizacija u mogućnosti da pomogne Srbiji u sprovođenju tzv. pametnih projekata, kao što je projekat uvođenja Portala za nadzor nad javnim finansijama.

Ona je navela da je UNDP sproveo tender u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije za izbor firme koja će obezbediti hardver i softver za uvođenje portala.

Nedera ističe da će portal omogućiti elektronsku razmenu podataka o potrošnji budžeta, između Uprave za trezor i Narodne skupštine Republike Srbije.

"Srbija će ne samo poboljšati svoju poziciju na svetskoj listi indeksa otvorenosti budžeta već će se svrstati u red malog broja zemalja sa takvim sistemom", poručila je Nedera.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.09.2015.