Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O VOJNOJ LEGITIMACIJI: Zahtev za izdavanje vojne legitimacije profesionalnom vojnom licu podnosi nadležni starešina. Vojna legitimacija izdaje se na pet godina, a postaje validna tek kada vojno lice potpiše potvrdu o njenom prijemu


Vlada Republike Srbije je, 10. septembra 2015. godine, donela Uredbu o vojnoj legitimaciji ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015), kojom je propisan izgled, način i postupak izdavanja, korišćenja, vraćanja, poništavanja i način evidencije o izdatim vojnim legitimacijama profesionalnih vojnih lica.

Vojna legitimacija je javna isprava kojom profesionalno vojno lice dokazuje svoj identitet i svojstvo vojnog lica. Ona je pravougaonog oblika, u vidu kartice, izrađena od polikarbonatnog materijala, sa dominatnim sivomaslinastim tonovima.

Na prednjoj strani vojne legitimacije nalazi se fotografija, ime i prezime, broj legitimacije, jedinstveni matični broj vojnog lica i svojstvo, odnosno čin koji ima. Tu je i datum izdavanja i rok važenja, kao i stilizovani grb Vojske Republike Srbije. Obrazac vojne legitimacije je na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, sadrži kontaktni i beskontaktni mikrokontroler i zaštitne elemente.

Zahtev za izdavanje vojne legitimacije profesionalnom vojnom licu podnosi nadležni starešina. Vojna legitimacija izdaje se na pet godina, a postaje validna tek kada vojno lice potpiše potvrdu o njenom prijemu. Sva profesionalna vojna lica imaju obavezu da vojnu legitimaciju nose sa sobom i da je pokažu kada dokazuju identitet. Vojnu legitimanicu ne mogu koristiti van teritorije Republike Srbije.

Evidencija o izdatim vojnim legitimacijama vodi se u elektronskoj formi, a sve vojne legitimacije izdate po Uredbi o vojnoj legitimaciji("Sl. list SRJ", br. 30/94), u vreme postojanja Savezne Republike Jugoslavije, važe do 31. decembra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 18.09.2015.