Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRIVREMENOM REGISTRU MAJKI I DRUGIH LICA KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ: Prijava za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara traje do 20. septembra 2023. godine


Prijava majki za jednokratnu pomoć države od po 10.000 dinara za svako dete do 16 godina počela je 20. avgusta u ponoć, elektronski na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs.

Prijava je veoma jednostavna, a podnosilac odnosno majka, unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Kako bi bila što jednostavnija, majke ne moraju da unose matične brojeve dece, da ne bi slučajno došlo do greške prilikom unosa podataka.

Sistem, na osnovu matičnog broja majke, automatski vuče JMBG dece, iz nadležnih registara. Prijava će biti moguća do 20. septembra 2023. godine, a ubrzo po završetku prijave će se realizovati i isplata sa kojom će se početi od 25. septembra.

Ova pomoć može se dobiti za svako dete koje je državljanin Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma. To znači da su obuhvaćena i ona koja sada imaju 16 godina, a koja prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29 godina, jer su imala manje od 16 godina.

Od prijavljivanja su izuzeti hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaoci novčane socijalne pomoći, što znači da će njima pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Pravo na uplatu novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta.

Inače, očekujemo da će za ovu meru podrške biti potrebno oko 11,9 milijardi dinara, odnosno oko 100 miliona evra (ukupno oko 1.190.000 dece).

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Kurir, 18.08.2023.
Naslov: Redakcija