Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA NOVE MATRICE DIJAGONALNE KUMULACIJE POREKLA ROBE U PAN-EVRO–MED ZONI


U Službenom listu EU, serija C, br. 244 od 05.07.2016. godine, Evropska komisija objavila je nove matrice dijagonalne kumulacije porekla robe koje sadrže datume početka primene dijagonalne kumulacije porekla robe između strana ugovornica PEM konvencije.

Novina u Tabeli 1. se ogleda u tome što je datum 1.04.2016. godine objavljen kao novi datum početka primene dijagonalne kumulacije na osnovu PEM Konvencije između EU i Kosova*.

Ovo takođe znači da je od tog datuma, retroaktivno moguća dijagonalna kumulacija porekla između EU, Kosova*, Srbije, Crne Gore, Albanije i Makedonije.

Izvor: Redakcija, Tatjana Stanić, 20.07.2016