Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: Refakcija PDV stranom obvezniku vrši se u skladu sa članom 53 Zakona, pod uslovom bilateralne uzajamnosti. Poreska uprava objavila podatak da je između Srbije i Švajcarske uspostavljena uzajamnost u refakciji PDV-a


Poreska uprava ažurirala je spisak zemalja sa kojima Srbija ima uspostavljene uslove uzajamnosti kod PDV-a i objavila podatak da je između Srbije i Švajcarske uspostavljena uzajamnost u refakciji PDV-a.

Privredna komora Srbije, u kontaktu sa Ministarstvom finansija, intenzivno se zalagala za uspostavljanje uzajamnosti u refakciji PDV sa Švajcarskom. Budući da se refakcija PDV stranim poreskim obveznicima u najvećem broju država vrši se po principu reciprociteta između država, pod uslovom da obe primenjuju sistem PDV-a, Privredna komora Srbije će i dalje ulagati napore da se proširi spisak zemalja sa kojima Srbija ima uspostavljene uslove uzajamnosti kod PDV-a.

Uspostavljanjem reciprociteta bitno bi se proširio krug zemalja u kojima naši privrednici mogu da ostvare pravo na povraćaj plaćenog PDV-a, imajući u vidu i izvestan broj država EU, koje povraćaj PDV-a vrše u skladu sa EU Direktivom bez dodatnih uslovljavanja.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.)

Refakcija PDV stranom obvezniku

Član 53

Refakcija PDV izvršiće se stranom obvezniku, na njegov zahtev, za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:

1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa ovim zakonom, i da je račun plaćen;

2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;

3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom;

4) ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza ili vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza.

Refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovom uzajamnosti.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 20.07.2016.
Naslov: Redakcija