Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS: Izmena deviznih propisa kojom bi se omogućilo da rezidenti bez ograničenja otvaraju račune kod banaka u inostranstvu


Vlada Republike Srbije obavezala se u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim Fondom (MMF) da građanima Srbije bude omogućeno otvaranje računa u inostranim bankama.

U Narodnoj banci Srbije (NBS) kažu da sa ovom odlukom neće žuriti.

- Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije kao nosioci procesa liberalizacije kretanja kapitala sprovodiće aktivnosti na izmeni deviznih propisa kojom bi se omogućilo da rezidenti bez ograničenja otvaraju račune kod banaka u inostranstvu tek nakon završetka procesa liberalizacije kratkoročnih kapitalnih tokova kako se ne bi ugrozila makroekonomska stabilnost zemlje - objašnjavaju u NBS.

Trenutno građani Srbije koji nemaju radnu i boravišnu dozvolu na duže od godinu dana ne mogu imati račun u inostranstvu. U slučaju da građanin to učini, bez dozvole NBS, čini prekršaj koji može da ga košta i 5.000 evra, a može da odgovara i krivično ako poreznici zaključe da nije prijavljen prihod koji se oporezuje.

Brojni su oni koji na svoju ruku otvaraju račune i drže depozite u inostranstvu, najviše u Švajcarskoj i poreskim rajevima.

Prema rečima profeora Ekonomskog fakulteta, Milojka Arsića, ovo je dobra mera jer se za građane povećava mogućnost izbora, preduzećima smanjuju troškovi poslovanja, dok se bankama koje posluju u Srbiji povećava konkurencija kako u pogledu kamata i provizija tako i pogledu sigurnosti depozita. Kako navodi, liberalizacija ne bi trebalo da pogodi domaće banke jer one uglavnom uspešno posluju na međunarodnom tržištu. Kapitalna liberalizacija omogućava jednostavan i jeftin odliv domaćeg kapitala u inostranstvo pa je zato važno da se u zemlji trajno uspostavi dobar makroekonomski ambijent.

- U slučaju narušavanja makroekonomske stabilnosti, došlo bi do masovnog prebacivanja depozita u inostranstvo - kao što se to događa u Grčkoj tokom poslednjih nekoliko godina. Što se tiče pravog trenutka za liberalizaciju, mislim da bi trebalo sačekati da se u Grčkoj uspostavi stabilnost, pre svega njihovog bankarskog sistema, kao i da se dobiju i analiziraju rezultati detaljne kontrole domaćih banaka - zaključuje prof. Arsić.

Izvor: Vebsajt Blic, 19.07.2015.