Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 21. jula 2015. godine sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za evropske integracije, Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije - na dnevnom redu više predloga zakona, razmatranje predloga za izmenu utvrđene zbirne liste kandidata za izbor članova nacionalnog prosvenog saveta i položaja tražilaca azila sa aspekta njihovog socijalnog zbrinjavanja


128. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana u utorak 21. jula 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali III.

Dnevnired:

- Usvajanje zapisnika sa 127. sednice Odbora;

1. RazmatranjePredloga zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, koji je podnela Vlada;

3. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koji je podnela Vlada;

4. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju, koji je podnela Vlada;

5. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoć i u krivičnim stvarima, koji je podnela Vlada;

6. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima, koji je podnela Vlada;

39. sednica Odbora za evropske integracije biće održana u utorak 21. jula 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali 4.

Dnevn ired:

1. Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, koji je podnela Vlada (broj 34-1861/15 od 18.jula 2015.godine), u načelu,

2. Predlog zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, koji je podnela Vlada (broj 343-1578/15 od 10. juna 2015. godine), u načelu.

Izvestioci za obe tačke dnevnog reda će biti predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

23. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo biće održana u utorak 21. jula 2015. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika 21. i 22. sednice-

1. Razmatranje predloga zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju- u načelu koji je podnela Vlada (broj 612-1844/15 od 16. jula 2015.godine);

2. Razmatranje predloga zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja- u načelu koji je podnela Vlada (broj 61-1860/15 od 18. jula 2015.godine);

3. Razmatranje predloga za izmenu utvrđene zbirne liste kandidata za izbor članova nacionalnog prosvenog saveta.

25. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva biće održana u utorak 21. jula 2015. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sali III, na spratu.

Dnevni red:

1. Razmatranje položaja tražilaca azila sa aspekta njihovog socijalnog zbrinjavanja i

2. Razno.

37. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana u utorak 21. jula 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, koji je podnela Vlada (broj 34-1861/15 od 18.07.2015.godine);

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, koji je podnela Vlada (broj 343-1578/15 od 10.06.2015. godine);

3. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćajuizmeđu Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kojijepodnelaVlada (broj 011-1769/15 od 03.07.2015.godine).

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 20.07.2015.