Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI KONKURS za imenovanje javnobeležnčkog pomoćnika


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije, raspisao je, na osnovu čl. 28. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015), člana 36. Statuta Javnobeležničke komore Srbije, Javni konkurs za imenovanje javnobeležnčkog pomoćnika.

Konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika u skladu je sa Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-07-00368/2015-22 od 25. marta 2015. godine, kojim je određeno raspisivanje konkursa i to za područje:

1)         Prvog osnovnog suda u Beogradu:

-           jedno mesto;

Za javnobeležničkog pomoćnika može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

-           da je državljanin Republike Srbije;

-           da je poslovno sposobno i da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-           da ima diplomu pravnog fakulteta u Republici Srbiji ili da je nostrifikovalo diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije;

-           da je položilo pravosudni ispit i ispit za javnog beležnika;

-           da je dostojno javnog poverenja za obavljanje poslova javnog beležništva;

-           da govori, piše i čita srpski jezik, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik manjine da poznaje i jezik te manjine ili da priloži sporazum o saradnji sa sudskim predvodiocem za jezik te manjine.

Prijava na konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika sa dokazima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ na adresu: Javnobeležnička komora Srbije, Beograd, Cara Lazara br.12, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor javnobeležničkog pomoćnika".

Osoba zadužena za kontakt povodom konkursa za izbor javnobeležničkog pomoćnika je Jadranka Golubović, broj telefona: 011/2620-104.

Izvor: Vebsajt Javnobeležničke komore Srbije, 20.07.2015.