Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Objavljena Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 166. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), obavezna da objavi Listu lekova koji se izdaju bez recepta, a mogu se reklamirati u sredstvima javnog informisanja.

Agencija je na dan 17. jula 2015.godine  objavila Listu na vebsajtu (www.alims.gov.rs) VIMA JAVNOG INFORIANJA

Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati sredstvima javnog informisanja (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 20.07.2015.