Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O DRŽAVNOJ UPRAVI: Transformacija uprave u efikasniji, profesionalniji i moderniji servis svih građana


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da je Narodna skupština Republike Srbije usvojila set od devet zakona na predlog resornog ministarstva, koji predstavljaju nastavak napora da transformišemo upravu u efikasniji, profesionalniji i moderniji servis svih građana Srbije.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je istakao da se usvojenim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, građani podstiču na inicijativu, a uvodi se i obaveza gradovima i opštinama da konsultuju građane o investicionom delu budžeta čime se unapređuje učešće građana u donošenju politika, na šta nas obavezuju i Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Kodeks dobre uprave i Strategija javne uprave.

Lična odgovornost svakog od nas prema građanima, koji nas plaćaju, podrazumeva da oni budu uključeni u kreiranje politika, pa je zato donet i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi, kojim već ustaljenu praksu u resornom ministarstvu da sprovodimo javne konsultacije u fazi pripreme nacrta zakona, pretvaramo u obavezu za sve državne organe, rekao je Ružić.

Ministar je dodao da je jedan od ciljeva donošenja zakonskih izmena optimizacija rada lokalnih samouprava kroz smanjenje broja lokalnih funkcionera u odnosu na broj stanovnika opštine ili grada.

Podstičemo opštine i gradove da više sarađuju i pomažu jedni drugima u nedostatku kapaciteta, a mesnim zajednicama vraćamo staru ulogu u povezivanju građana sa lokalnom samoupravom, naglasio je on.

Ružić je naveo da će efikasnosti uprave doprineti i usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, kojim obezbeđujemo da elektronski upis podataka iz matičnih knjiga bude prvi i obavezan, što će omogućiti i brže postupanje uprave prema građanima.

Pored izdavanja izvoda bilo gde u Srbiji, sada će to biti moguće i van nje jer se od sada u Registar matičnih knjiga prebacuju i oni podaci iz matičnih knjiga koje vode diplomatsko-konzularna predstavništva, objasnio je ministar.

On je rekao da je ovim Zakonom predviđen i upis promene pola u matične knjige, na osnovu potvrde zdravstvene ustanove, što je realizacija jedne od mera za prihvatanje rodne raznolikosti kao sastavnog dela modernog evropskog društva.

Ružić je ocenio da je jedna od najvećih dragocenosti našeg društva činjenica da je svaka osma građanka i građanin naše države pripadnik nacionalne manjine.

Mnoge evropske zemlje pozavidele bi nam na manjinskim politikama, ali naš posao nije završen i nije oročen, pa je Srbija usvojenim izmenama unapredila uslove za ostvarivanje manjina, poput ispisivanja toponima na jezicima manjina, pozitivne diskriminacije pri zapošljavanju i tako dalje, rekao je ministar.

On je podsetio na to da su zaposleni u javnoj upravi glavni nosioci reformi, i ocenio da usvojenim zakonima koji se tiču rada i plata u javnim agencijama upravo idemo ka unapređenju upravljanja kadrovima i finansijama – uvodimo obavezne konkurse i provere znanja ljudi koji se zapošljavaju u agencijama, osiguravamo veću stručnost članova upravnih odbora i direktora i bolju kontrolu rashoda.

Siguran sam da ćemo, zahvaljujući novim zakonskim rešenjima, biti mnogo bliži ostvarenju zajedničkog cilja da svi građani u svim segmentima društva budu zadovoljni u ostvarivanju prava i obaveza, kao i javni službenici, nosioci svih ovih promena, zaključio je Ružić.

Izvor: Vebsajt Vlade, 20.06.2018.
Naslov: Redakcija