Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA ODLUKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE ZAPOSLENE U PRAVOSUDNIM ORGANIMA


Pravosudnim organima Republike Srbije stigla je odluka o postupku ostvarivanja prava na solidarnu pomoć za državne službenike i nameštenike zaposlene u pravosudnim organima, broj 401-00-01206/2018-10 od 22.05.2018. godine, koju je potpisala Nela Kuburović, ministarka pravde.

Sindikat pravosuđa Srbije obaveštava da je Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015, 50/2015 i 20/2018), predviđeno pravo na naknadu troškova pogrebnih usluga, naknadu troškova transporta (član 40. i 40a) i posebno pravo na solidarnu pomoć (član 43), između ostalih, i zbog nastanka nekih od slučajeva za naknadu troškova.

Dakle, zaposleni ostvaruje pravo na naknadu troškova za pogrebne usluge kod Ministarstva pravde ukoliko ih nije naplatio od Fonda PIO ili kod drugog isplatioca. Ukoliko je troškove naplatio kod drugog isplatioca, kod Ministarstva pravde ostvaruje pravo na solidarnu pomoć. Ministarstvo pravde trebalo bi da zauzme stav, naravno, u skladu sa finansijskim mogućnostima, i odredi jedinstvenu visinu solidarne pomoći za predviđene slučajeve u Posebnom kolektivnom ugovoru. To je bio dogovor postignut prilikom pregovaranja oko kolektivnog ugovora.

S tim u vezi, Sindikat pravosuđa Srbije je uveren da kod ministarke pravde nije postojala loša namera već da je navedena odluka sa takvim tumačenjem proizvod njene zauzetosti državnim poslovima i nadaju se da će preispitati svoju odluku.

Izvor: Vebsajt Sindikat pravosuđa Srbije, 14.06.2016.
Naslov: Redakcija