Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANЈE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA: Poziv je otvoren do 30. juna 2017. godine. Iznos subvencije je 200.000 dinara po radnom mestu


Grad Novi Sad dodeliće jednokratne subvencije poslodavcima u gradu, koji su spremni da prime nove radnike.

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta će biti odobrene poslodavcima u iznosu od 200.000 dinara po radnom mestu.

Prioritete za subvencije imaju firme koje zapošljavaju teže zapošljive građane: dugoročno nezaposlene, viškove, mlade od 30 godina bez iskustva ili/i s niskim kvalifikacijama, starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, Rome, korisnike socijalne pomoći, žrtve trgovine ljudima, samohrane roditelje itd.

Uslovi koje poslodavci - privatnici sa sedištem u Novom Sadu, moraju da ostvare da bi bili subvencionisani su da prime nezaposlene građane sa biroa, zaposle ih na neodređeno vreme na novootvorenim radnim mestima, sa punim radnim vremenom. Privatnik mora da bude registrovan najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva za ovu subvenciju.

Takođe, poslodavac ne sme da zaposli nekoga ko je već bio zaposlen u firmi i to najmanje tri meseca pre podnošenja ponude Gradu, a novi radnik ne sme da bude povezan sa gazdom. Od poslodavca se očekuje da nije otpuštao radnike najmanje tri meseca pre konkurisanja za subvenciju.

Za subvenciju ne smeju da konkurišu državni organi, direktni ili indirektni korisnici budžeta, poslodavci koji se bave delatnošću koju Grad ne subvencioniše, kao ni oni koji su iste osobe već zapošljavali putem subvencija u prethodne tri godine.

Privatnici moraju da imaju spreman biznis plan s kojim konkurišu. Sve uslove, potrebnu dokumentaciju i detalje možete pronaći na sajtu Grada Novog Sada.

Izvor: Vebsajt 021, Gorica Nikolin, 19.06.2017.
Naslov: Redakcija