Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Saradnja pravosuđa i medija je, kroz Poglavlje 23, bitan preduslov u pregovorima Srbije za pristup Evropskoj uniji. Ideja je da pravosuđe i mediji sarađuju u interesu javnosti, a interes javnosti je da ima pravu i blagovremenu informaciju. Mediji pre svega treba da poštuju pretpostavku nevinosti, koja je vrhunski princip krivičnog pravosuđa, koji se najčešće krši u medijima


Pravosuđe je i dalje prilično zatvoreno prema medijima, jer veliki broj sudija i tužilaca doživljava izveštavanje medija o sudskim postupcima kao pritisak na svoj rad. Međutim, nezavisnost sudija ne znači i njihovu nedodirljivost, već pre svega njihovu odgovornost, a to znači da mogu biti otvoreniji prema medijima upravo onda kada su nezavisni i odgovorni, jer sude "u ime naroda".

Javnost ima pravo da zna kako rade sudovi i tužilaštva, ali pritom mediji moraju poštovati neka pravila kako ne bi narušili interese istrage, pravo na privatnost i pretpostavku nevinosti.

Medijima je potrebna brza, jasna i pouzdana informacija. Ako je ne dobiju u tužilaštvu ili sudu, potražiće je kod drugih manje pouzdanih izvora. Sudije i tužioci uviđaju da bi situacija bila bolja ako bi aktivnije sarađivali sa novinarima.

To su osnovne poruke međunarodnog naučnog skupa, koji je održan nedavno na Paliću, u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Saradnja pravosuđa i medija je, kroz Poglavlje 23, bitan preduslov u pregovorima Srbije za pristup Evropskoj uniji.

Pravosuđe i mediji treba u budućnosti da izgrade odnos međusobnog poverenja. Situacija u Srbiji je danas takva kao da je reč o dve potpuno suprotstavljene strane. Ideja je da pravosuđe i mediji sarađuju u interesu javnosti, a interes javnosti je da ima pravu i blagovremenu informaciju. Mediji pre svega treba da poštuju pretpostavku nevinosti, koja je vrhunski princip krivičnog pravosuđa, koji se najčešće krši u medijima – rekla je dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Predsednik Višeg suda u Subotici Ferenc Molnar otvoreno je ukazao da su sudovi često samo pasivni posmatrači kreiranja slike o pravosuđu u javnosti.

Javnost svoj sud o pravosuđu formira kroz prizmu onoga što je objavljeno u medijima, koji najčešće izveštavaju o konkretnim sudskim postupcima. Senzacionalizam prodaje medije, koji žive od tržišta, a mi u pravosuđu smo zatvoreni i pasivni. Retko imamo prema medijima aktivnu strategijsku inicijativu. Imamo portparole, ali je njihova uloga samo da odgovaraju na pitanja koja su mediji već postavili. Nadam se da će pravosuđe ubuduće imati proaktivan odnos u saradnji sa medijima – rekao je Ferenc Molnar.

Skupu je prisustvovalo više od stotinu sudija i tužilaca. Učestvovalo je i nekoliko novinara, koji su objasnili na koji način funkcioniše rad u medijima kada je reč o izveštavanju o krivičnim postupcima i uopšte o temama iz pravosuđa.

Da je međusobna saradnja u budućnosti neophodna, naglasio je i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je otvorio skup.

Pravosuđe i mediji su dva stuba demokratije. Njihovi alati su pravo i istina – rekao je Pastor.

Skup su podržali misija OEBS-a u Srbiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pravosudna akademija.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 18.06.2017.
Naslov: Redakcija