Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA: Manjkavost u primeni Zakona leži u nedovoljnoj pripremljenosti kadrova koji treba da sprovode ovaj propis


U primeni Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009 i 104/2013 - dr. zakon - dalje: Zakon) postoje manjkavosti, a najveći problem je nedovoljna pripremljenost kadrova koji treba da ga primenjuju, izjavio je ministar pravde, Nikola Selaković.

"Dometi njegove primene daleko su od onog što srpska javnost očekuje, naročito kada su u pitanju rezultati u borbi protiv nasilja nad sportskim utakmicama i priredbama", naglasio je Selaković.

On je dodao da je Ministarstvo pravde radilo na jačanju one komponente koja se tiče sankcionisanja i na tome će se raditi i u budućnosti.

Za manjkavosti u primeni Zakona, kako kaže, ne može se reći da je odgovornost samo na sudu, samo na tužilaštvu ili samo na policiji, već se lanac krivične pravde proteže od policije, tužilaštva, suda, i ustanova za izvršenje krivičnih sankcija.

Selaković naglašava da je najveći problem u nedovoljnoj pripremljenosti kadrova koji treba da primenjuju taj Zakon. Izmene zakona se rade, nastavlja on, često pod pritiskom javnosti nakon teškog krivičnog dela, a da se sprovede temeljna i dobra priprema ljudi koji treba da primenjuju te zakone.

"Za stalnu primenu Zakona potreban vam je konstantan sistem koji će se koncentrisati na rešavanje celokiupnog društvenog problema, a ne jednu konkretnu suituaciju", naglasio je Selaković.

Upitan da li sudije možda ne primenjuju Zakon zbog straha od huligana, Selaković je rekao da ukoliko imaju strah onda znači da nisu dostojni funkcije koju treba da obavljaju.

"Odvažnost i hrabrost treba da bude glavna odlika onoga koji obavlja javnotužilačku i onoga koji obavlja sudijsku funkciju", rekao je Selaković.

On je podsetio da su funkcije sudija stalne, da oni imaju stalnost posla i mnogo veću platu od drugih državnih funkcionera.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.06.2016.
Naslov: Redakcija