Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Neophodna dosledna primena zakona, kontinuirana obuka sudija, kao i smanjenje broja starih predmeta


Primena prava je jedino što može i mora da se ujednači u radu sudova i to je osnovna i presudna uloga vrhovnih sudova, a u neujednačenoj sudskoj praksi vladaju nepravo i nepravda, rekao je ministar pravde, Nikola Selaković.

Ministar je na otvaranju Konferencije predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, rekao da se jedino ujednačenom sudskom primenom prava dopire do pravde i vladavine prava.

"Zalud Ustav građane izjednačava pred zakonom, ako jedan sud sudi na jedan način, a drugi sud na drugi način. Položaj građana pred zakonom onda ne zavisi od zakona već od suda koji im sudi", rekao je Selaković.

Predsednik Vrhovnog kasacinog suda, Dragomir Milojević, istakao je da sudije treba da budu najsigurnija brana od ekspanzije i svemoći izvršne vlasti, istinski čuvar i zaštitnik društvenih vrednosti.

"Sudovi i sudije mogu i treba da budu nosioci stalnog i nepromenljivog elementa državne vlasti koji garantuje nužni kontinuitet, neophodan za pravilan i nesmetan razvoj svake države", rekao je on.

Milojević je podsetio da su zakonitost i jednakost građana pred sudom principi koji se moraju poštovati i da je pravična i nepristrasna primena zakona temelj neometanog funkcionisanja pravne države.

Ambasador Misije OEBS u Srbiji, Peter Bukhard, rekao je da konferencija u Beogradu promoviše ljudska prava i da je to prilika da se prodiskutuje o najurgentnijim problemima.

Vrhovni sudovi, kaže on, imaju bitnu ulogu, posebno u vreme tranzicije, i samo sudski sistem koji poštuje zakone može da pridobije poverenje javnosti.

On je dodao da je važna i dosledna primena zakona, kao i kontinuirana obuka sudija, ali i smanjenje broja starih predmeta.

Konferencija predsednika vrhovnih sudova traje od 20. do 22. juna 2016. godine i na njoj učestvuju predstavnici 16 država.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.06.2016.
Naslov: Redakcija