Zastava Bosne i Hercegovine

PREPORUKE U OKVIRU UBLAŽAVANJA MERA ZA TURISTIČKE AGENCIJE, HOTELE, BAZENE I SPA CENTRE: Za ove objekte će važiti opšte sanitarne mere kao i za većinu drugih, pa je tako pre početka sa radom neophodno detaljno dezinfikovati sve prostorije


Objavljene su preporuke koje je sačinio Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" u okviru ublažavanja mera za turističke agencije, hotele, bazene i spa centre.

U dokumentima je detaljno objašnjeno na koji način turističke agencije, hoteli, bazeni i spa centri treba da se ponašaju i kojih mera treba da se pridržavaju kako bi se rizik od virusa korona sveo na minimum.

Potrebno je i obezbediti dovoljno zaštitne opreme, na ulazu postaviti dezobarijeru, kao i alkohol za dezinfekciju ruku. Na ulazu i svim vidnim mestima neophodno je postaviti obaveštenje o obavezi pridržavanja opštih mera prevencije.

Redovno provetravanje objekata trebalo bi činiti isključivo prirodnim putem, bez upotrebe veštačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa.

Posebna preporuka navedena je za toalete koje bi trebalo redovno čistiti i dezinfikovati, kao i opremiti toalet papirom, sapunom, papirnim ubrusima i dozerima za dezinfekciju ruku. Jedna od preporuka je i postavljanje obaveštenje o obavezi pranja i dezinfekcije ruku, kao i uputstva za pravilno pranje ruku.

Otpad bi trebalo odlagati u kese u kante za smeće sa pedalom za nožno otvaranje kako bi se izbeglo dodirivanje površine kante. Preporuka je da bi kese sa otpadom trebalo zavezati pre bacanja u kontejner. Za turističke agencije poželjno je da se rad organizuje u dve smene kako bi između smena bilo dovoljno vremena za čišćenje i dezinfekciju.

- Kako se čiste sobe -

U hotelima važi posebna procedura za čišćenje soba, pa je to neophodno obavljati u skladu sa postojećim procedurama, uz mogućnost prilagođavanja u dogovoru sa zahtevima gostiju.

Sve površine koje se često dodiruju (ormarići, stolovi, stolice, telefon, daljinski upravljač, kvake, prekidači itd.), a posebno kupatila, moraju se detaljno očistiti nakon smene gostiju. Prljavu posteljinu trebalo bi pakovati u posebne kese i posebno voditi računa da se ne meša sa čistom posteljinom i peškirima, naročito ukoliko ne postoje odvojena kolica za čist i prljav veš.

Za hotele takođe važi da se pri dolasku ili odlasku gostiju u grupama rad organizuje tako da se gosti ne susreću i da između dve grupe ostane dovoljno vremena za čišćenje i dezinfekciju. Preporučuje se da, ukoliko je moguće, gosti obave onlajn prijavu u hotel, kao i da najave odjavu iz hotela dan ranije kako bi se smanjilo čekanje na recepciji.

Posebna preporuka za bazene i spa centre je da se maske, osim oko bazen, moraju nositi i u spa zoni, jer se u vlažnoj sredini maska brzo ovlaži i nema zaštitnu ulogu. Zato je tokom boravka pored bazena, u bazenima i u spa zoni posebno važno održavati preporučenu fizičku udaljenost od najmanje dva metra u svim pravcima.

Takođe je neophodno pojačati higijenu ruku i ličnu higijenu: učestalo pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi uz završnu dezinfekciju, obavezno korišćenje toaleta pre korišćenja bazena, obavezno tuširanje pre ulaska i nakon izlaska iz bazena, obavezno korišćenje postavljenih dezobarijera pre ulaska u bazen, nošenje kape. Jedna od preporuka je i postavljanje obaveštenja o obavezi pranja i dezinfekcije ruku, kao i uputstva za pravilno pranje ruku.

Preporuka je i da se na ulazu u liftove postave upozorenja o maksimalno dozvoljenom broju osoba u liftu i ispred liftova, kako bi se poštovalo pravilo međusobne fizičke udaljenosti.

Ako je reč o članovima jedne porodice ili gostima smeštenim u istoj sobi, zavisno od veličine lifta, moguć je prevoz liftom i većeg broja osoba istovremeno. Ispred lifta postaviti beskontaktni dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola, preporučuju iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

 - Ko sve mora da nosi maske i koja je distanca neophodna -

Prvenstveno, zaposleni i gosti ili klijenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa).

Preporučuje se nošenje maske. Rukavice se preporučuju zaposlenima. Neophodno je i održavanje međusobne fizičke udaljenosti od dva metra, osim ako su u pitanju članovi jedne porodice, odnosno gosti koji su zajedno smešteni u sobi hotela ili ako su klijenti koji su došli zajedno u turističku agenciju.

Poželjno je obezbediti mogućnost održavanja propisane fizičke udaljenosti između zaposlenih i gostiju ili klijenata, a samu dužinu kontakta svesti na manje od 15 minuta. Ukoliko to nije moguće, trebalo bi, preporučuju stručnjaci "Batuta", postaviti vertikalne barijere od pleksiglasa ili sličnog materijala pogodnog za čišćenje i dezinfekciju. Posebno je bitno često brisati radne površine i opremu.

Takođe, trebalo bi osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni bi trebalo svakodnevno bar dva puta dnevno da mere temperaturu i proveravaju da li imaju neki od simptoma COVID-19, a posebno pre dolaska na posao.

U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni ne bi trebalo da dolazi na posao, već je preporuka da se javi lekaru u nadležnom domu zdravlja. Brojevi telefona nadležnog doma zdravlja i epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje trebalo bi da budu dostupni svim zaposlenima.

Posebne mere koje se odnose na vodu za piće i kupanje u spa centrima i na bazenima

Za pripremu unutrašnje mreže objekta potrebno je:

 1. Sprovesti ispiranje vodovodne mreže u objektu na sledeći način: otvoriti sve slavine i tuševe i pustiti da voda ističe sve dok se ne ispusti cela zapremina vode u cevima, odnosno dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike (izgubi eventualno prisutnu boju i mutnoću i ustali joj se temperatura).

 2. Sprovesti termičku dezinfekciju unutrašnje mreže na sledeći način: zagrejati vodu u bojlerima na temperaturu od 70 do 80°C i nakon četiri sata ispuštati vodu preko slavina i tuševa u minimalnom trajanju od pet minuta.

 3. U sistemima sa toplom vodom temperatura vode mora biti veća od 50°S.

 4. U sistemu za hladnu vodu temperatura vode mora biti ispod 20°S.

 5. Neophodno je redovno kontrolisanje i održavanje slavina i tuševa: skidanje i čišćenje svih dodataka (mrežica, rozeta i slično), kao i redovna zamena dotrajalih elemenata.

 6. Jednom godišnje je potrebno očistiti i dezinfikovati grejače na bojlerima, po potrebi i češće.

 7. Bazene za kupanje pripremiti primenom standardne procedure uz održavanje koncentracije slobodnog rezidualnog hlora na vrednostima bliskim maksimalno dozvoljenim prema važećem Pravilniku (1–2 mg/l), PH vrednosti u propisanom, a optimalno u opsegu 7,2–7,5 PH jedinica, uz redovnu kontrolu i evidenciju izmerenih vrednosti.

 8. Sa spa bazenima (đakuzi, virpul i slično) postupiti na sledeći način:

 a) ispustiti vodu iz čitavog sistema

 b) mehanički očistiti rezervoare i bazen, dezinfikovati, isprati i napuniti čistom vodom

 v) koncentraciju slobodnog rezidualnog hlora održavati na vrednostima od 2 do3mg/l, uz redovnu kontrolu nivoa hlora i PH vrednosti

 g) svakodnevno najmanje jednu polovinu zapremine vode zameniti svežom vodom

 d) postupke od a) do v) sprovoditi jednom sedmično.

 9. Sprovoditi redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode u bazenima prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda.

 10. Ne preporučuje se korišćenje vlažnih sauna, dok se suve saune (na primer finske) mogu koristiti.

Izvor: Vebsajt Kurir, 19.05.2020.
Naslov: Redakcija