Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Do sada izrečeno 14.000 mera u slučajevima nasilja u porodici


Povodom Dana sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, Ministarstvo pravde ističe da je neophodna još jača i efikasnija borba svih državnih organa, medija, ali i celog društva protiv ove apsolutno neprihvatljive društvene pojave.

Ministarstvo pravde podseća da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon), usvojen krajem 2016. godine dok je njegova primena počela 1. juna 2017. godine.

Zakon je u pravni sistem Srbije uneo sasvim nove - hitne mere u postupanju državnih organa, a propisana je i obavezna koordinacija nadležnih institucija, kao i izrada individualnih planova zaštite svake žrtve nasilja u porodici. Nadležni organi su od juna 2017. godine do danas razmotrili više od 40.000 slučajeva porodičnog nasilja, sudovi su u istom periodu izrekli više od 14.000 hitnih mera, a izrađeno je i skoro 10.000 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama.

Podaci pokazuju da je ovaj Zakon ipak osnažio potencijalne i stvarne žrtve da prijave nasilnika i podstakao celo društvo da ne zatvaraju oči pred nasiljem.

Uporedo sa navedenim, izmenjen je i Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), čime je Srbija uskladila svoje zakonodavstvo sa Istanbulskom konvencijom. Uvedena su nova krivična dela - proganjanje, seksualno uznemiravanje, prinudni brak i sakaćenje ženskog polnog organa, koja dodatno pružaju krivično-pravnu zaštitu žena.

Ministarstvo pravde je tokom 2017. godine i u prvoj polovini 2018. godine nastavilo da prati primenu Zakona, a na osnovu analiza, sprovelo je niz stručnih obuka nadležnih za sprovođenje ovog Zakona - tužilaca, policijskih službenika, službenika Centara za socijalni rad, zdravstvenih radnika...

Nažalost, i dalje imamo slučajeve sa smrtnim ishodom. Upravo to je alarm da ne smeju da se zatvaraju oči pred nasiljem, da nasilje mora da bude prijavljeno, kako bi se sprečili tragični događaji.

Ministarstvo pravde još jednom poziva sve da prijave nasilje, bilo da se radi o njihovoj porodici ili nekome drugom, jer samo zajedničkim snagama možemo stati na put nasilnicima i pokazati da društvo ima nultu toleranciju prema nasilju u porodici.

Vlada Republike Srbije prošle godine je 18. maj proglasila za Dan sećanja na ubijene žene, žrtve nasilja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 18.05.2018.
Naslov: Redakcija