Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 49. SEDNICA ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIČKI BUDŽET I KONTROLU TROŠENJA JAVNIH SREDSTAVA: Usvojen Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu.


Na sednici održanoj 20.maja, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu.

Predsednik Saveta Agencije za energetiku, Ljubo Maćić, predstavio je članovima Odbora planirane prihode i rashode za 2015. godinu, sa posebnim osvrtom na nove nadležnosti Agencije koje proizilaze iz Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014).

Nakon rasprave, članovi Odbora su jednoglasno usvojili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015.godinu, koji će uputiti Narodnoj skupštini na odlučivanje.

Na sednici su razmotreni i predlozi zakona o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koje je podnela Vlada Srbije.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su sva tri predloga zakona. 

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 20.05.2015.