Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BORBA PROTIV KORUPCIJE: Obuka o primeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije za zaposlene u Agenciji za privatizaciju


Agencija za privatizaciju, kao nosilac aktivnosti Akcionog plana za borbu protiv korupcije, inicirala je izradu Memoranduma o saradnji između ove institucije i Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Saveta za borbu protiv korupcije i Agencije za borbu protiv korupcije, koji je potpisan u maju 2014. godine.

Kao doprinos zajedničkim aktivnostima institucija, potpisnica Memoranduma, Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Mišljenje o rizicima korupcije u propisima koji uređuju postupak privatizacije, reorganizacije i stečaja.

U okviru navedene saradnje, Agencija za privatizaciju i Agencija za borbu protiv korupcije zajednički planiraju organizaciju obuke o primeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) za zaposlene u Agenciji za privatizaciju.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 19.05.2015.