Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA MINISTARSTVIMA


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tesktu: predlagač propisa) izradilo je Nacrt zakonaoizmenamaidopunamaZakonaoministarstvima (udaljemtekstu: Nacrtzakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja od nadležnih organa državne uprave.

Nacrtom zakona predloženo je da se posloviprotivgradnezaštite izostave iz odredbe Zakonaoministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014 i 14/2015) kojima se definišu poslovi državne uprave koje obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Takođe, odredbom Nacrta zakona kojom se definišu stručni poslovi i poslovi državne uprave koje obavlja Republički hidrometeorološki zavod (u daljem tekstu: RHMZ) predviđeno je da u nadležnost RHMZ, pored poslova definisanih Zakonomoministarstvima, spadaju i poslovi protivgradne zaštite.

 U prelaznimizavršnimodredbamaNacrta zakona predviđena je dopuna Zakona o ministarstvima kojom se propisuje da će RHMZ preuzeti od Sektora za vanredne situacije Ministarstva, zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti protivgradne zaštite. Konačno, predviđeno je da predložene zakonske odredbe stupe na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Kao razlogzaizraduipredlaganjeizmenaidopunaZakonaministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014 i 14/2015), predlagač propisa naveo je da su poslovi državne uprave koji se odnose na protivgradnu zaštitu prešli u nadležnost Ministarstva donošenjem Zakonaoministarstvima("Sl. glasnik RS", br. 16/2011). Saglasno tom zakonu, a u cilju njegove realizacije, direktor RHMZ u čijoj nadležnosti su se do tada obavljali ovi poslovi i ministar unutrašnjih poslova u čiju su nadležnost prešli, zaključili su Sporazum o preuzimanju zaposlenih i postavljenih lica, predmeta, opreme, materijalno-tehničkih sredstava i arhive Sektora za suzbijanje grada RHMZ u Ministarstvo (u daljem tekstu: Sporazum).

Novim Zakonomoministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014 i 14/2015) poslovi državne uprave koji se odnose na protivgradnu zaštitu ostali su u nadležnosti Ministarstva i obavljaju se u Sektoru za vanredne situacije, Uprave za upravljanje rizikom. Međutim, predlagač propisa je u Obrazloženju Nacrta zakona naveo da su od samog početka funkcionisanja protivgradne zaštite u okviru Ministarstva postojali problemi, koji se, pre svega, odnose na kadrovski kapacitet s obzirom na to da se radi o usko stručnom profilu koji se može baviti ovim poslom, odnosno struci meteorologa kojih po vrsti posla kojim se bave najviše ima u RHMZ.

Takođe, kao razlog za predlaganje izmena i dopuna važećeg zakona navedena je i nespojivost i nesrodnost poslova državne uprave koji su u nadležnosti Ministarstva sa poslovima državne uprave koji se odnose na protivgradnu zaštitu, kao i da rezultati komparativnih analiza ukazuju na to da sistem protivgradne zaštite ni u jednoj državi nije u nadležnosti unutrašnjih poslova.

Najveći problem, međutim, nastao je usled nemogućnostifinansiranja angažovanja i rada lica za delovanje na gradonosne oblake, odnosno strelaca, i nabavke protivgradnih raketa. Angažovanje strelaca bilo je regulisano Aneksima Sporazuma koji su zaključivani za svaku protivgradnu sezonu i kojima se predviđalo da RHMZ zaključi ugovore sa određenim brojem izvršilaca za delovanje na gradonosne oblake, a da će se isplata vršiti na osnovu podataka koje dostavlja Sektor za vanredne situacije Ministarstva. Konačno, strelci su angažovani ugovorima kojima se ne zasniva radni odnos ni sa jednim od organa i organizacija, a obaveza im je da dejstvuju protivgradnim raketama, odnosno stvarima koje po prethodno sprovedenoj nabavci obezbeđuje i kupuje Ministarstvo. 

Izvor: Redakcija, 20.05.2015.