Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU: Naknada za konveriju određuje se u visini tržišne vrednosti građevinskog zemljišta u momentu podnošenja zahteva za konverziju uz naknadu


Nacrt zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu predviđa rešavanje pitanja koja nas muče godinama, ocenila je na početku javne rasprave, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

– Kada smo donosili izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i kada smo izuzeli pitanje konverizije za određene grupe obavezali smo se da ćemo pripremiti Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu i on je danas tu – rekla je Mihajlović i dodala da on predviđa pravo korišćenja i mogućnost da od prava korišćenja imamo pravo svojine ili pravo zakupa 99 godina.

U Srbiji ima 600.000 hektara građevinskog zemljišta, a procene ministarstva su da je premet Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu maksimalno jedan odsto zemljišta.

Cilj je da se pitanje konverzije reši i da se zajedno sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i Zakonom o premeru i katastru zemljišta ("Sl. glasnik SRS", br. 11/76, 27/77, 21/78 i 24/84), zemljište u Srbiji privede urbaništičnoj nameni.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće do 10. juna, kako bi po redovnoj proceduri Vlada Srbije do kraja juna mogla da ga usvoji, a potom i prosledi Skupštini na odlučivanje.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.05.2015.