Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA POLITIČKOG SISTEMA SRBIJE: 1. sednica Akcione grupe za reformu političkog sistema


Na prvoj sednici skupštinske Akcione grupe za reformu političkog sistema, održanoj 20. maja, predsednik Akcione grupe, Zoran Babić, pozvao je članove, odnosno predstavnike svih poslaničkih grupa, da pristupe radu konstruktivno i iskreno.

"To možemo samo dijalogom. Rad i formiranje ovog tima je način da dođemo do rešenja koja će unaprediti naš politički sistem", poručio je Babić, naglašavajući da Akciona grupa nije tim za promenu Ustava, već za reformu političkog sistema.

On je napomenuo da je pred ovim timom veliki zadatak i da je zato neophodno uključenje što većeg broja aktera. Zato će poziv biti upućen predstavnicima civilnog sektora, Srpske akademije nauka i umetnosti, međunarodnim organizacijama, organima EU, ali i političkim strankama koje trenutno nisu zastupljene u parlamentu.

Nakon rasprave, na sednici su jednoglasno usvojeni sledeći Zaključci:

1. Predsednik Akcione grupe za promenu političkog sistema, Zoran Babić, ovlašćuje se da sa predstavnicima stručne Službe Narodne skupštine, sačini i Akcionoj grupi obrazloži predlog programa i rada u narednom periodu,

2. Svaka Poslanička grupa da za sledeću sednicu pripremi spisak tema i Zakone za koje smatra da je neophodno menjati,

3. Da se za sledeću sednicu Akcione grupe dogovori na koji način će predstavnicima civilnog sektora biti upućen poziv za uključenje u radu Akcione grupe.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 20.05.2015.