Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEOPHODNE IZMENE ZAKONA O ŠUMAMA: Potrebno je izmeniti finansijske i kaznene odredbe tog zakona - vratiti naknade za korišćenje šuma, pojačati inspekcijski nadzor i kaznenu politiku za zloupotrebu šuma, i uvesti pojam elementarne nepogode u šumarstvu


Aktuelni Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012) koji je na snazi od 2010. godine treba da bude izmenjen i dopunjen u pojedinim odredbama kako bi efikasnije uredio i unapredio oblast šumarstva i drvene industrije u Srbiji, rečeno je u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Potrebno je izmeniti finansijske i kaznene odredbe tog zakona - vratiti naknade za korišćenje šuma, pojačati inspekcijski nadzor i kaznenu politiku za zloupotrebu šuma, i uvesti pojam elementarne nepogode u šumarstvu, rekao je Perica Grbić, direktor Uprave za šume. Zakon o šumarstvu krovni je propis usmeren na očuvanje, zaštitu i unapređenje šumarstva u Srbiji. Šume se prostiru na 2,25 miliona hektara i zauzimaju gotovo trećinu teritorije, dodao je Grbić.

Kako je istakao, treba pokrenuti stručnu javnu raspravu o izmenama i dopunama Zakona o šumama i predlog uputiti nadležnim.

Vladimir Burda, sekretar Udruženja za šumarstvo i industriju za preradu drveta, celuloze i papira PKS naglasio je da je šumarstvo treba da zauzima značajno mesto u procesu reindustrijalizacije Srbije.

Šumarstvo je vitalna privredna grana, imamo značajne rezerve, domaće resurse i dobru spoljnotrgovinsku razmenu. Prošle godine ostvaren je suficit od 152 miliona dolara, a u prvom tromesečuju 2014. godine 54 miliona dolara. Ove godine očekuju se još bolji rezultati, dodao je Burda.

Profesor Ljuba Mihajlović govorio je o zaštiti šuma od gubara podsetivši da ranije u Srbiji 30 godina nije bilo najezde gubara. Od 1995. godine do 2013. imali smo tri velike najezde gubara i sa promenom klime očekuju se veći problemi sa tim insektima. U 2014. godini 340.000 hektara šuma je pod napadom gubara, neophodna je koordinirana i sistematična akcija suzbijanja, dodao je on.

Na skupu u PKS bilo je reči i o sušenju šuma posledicama i aktivnostima koje treba preduzeti bi se to izbeglo, upotrebi biomase za proizvodnju energije i značaju obrazovanja u šumarstvu.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 20.5.2014.