Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE: Kontrola hrane pri uvozu


Hrana i hrana za životinje podležu inspekcijskoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009). Na osnovu napred navedenog zakona hrana se deli prema poreklu i shodno toj podeli podeljene su nadležnosti inspekcijskih kontrola:

1) hrana životinjskog porekla - granična veterinarska inspekcija

2) hrana biljnog porekla - fitosanitarna inspekcija za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla;

3) mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla - granična veterinarska inspekcija i fitosanitarna inspekcija za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla;

4) hrana ni biljnog, ni životinjskog porekla (mineralne materije, so) - sanitarna inspekcija;

1) Hrana životinjskog porekla shodno Naredbi o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koje podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011 - dalje Naredba) može se uvoziti samo preko sledećih graničnih prelaza:

• kad se prevoze sredstvima železničkog saobraćaja: Vršac, Dimitrovgrad, Subotica, Šid, Preševo (Ristovac) i Prijepolje;

• kad se prevoze sredstvima drumskog saobraćaja: Vatin, Gradina, Horgoš, Batrovci, Sremska Rača, Mali Zvornik (Novi most), Preševo i Gostun;

• kad se prevoze sredstvima rečnog saobraćaja: Veliko Gradište i Bezdan;

• kad se prevoze sredstvima vazdušnog saobraćaja: Beograd

Na osnovu informacije dobijene iz Uprave za veterinu sledeći granični prelazi rade 24h radnim danom, a subotom i nedeljom do 19 h:

• Batrovci

• Horgoš

• Preševo

2) Kontrola hrane biljnog porekla i delom hrane mešovitog porekla se vrši u unutrašnjosti R. Srbije i shodno tome može se uvoziti preko bilo kog graničnog prelaza (npr. keks, čokolada, sokovi,....)

Izuzetak od ovog pravila je situacija kada hrana podleže i kontroli granične fitosanitarne inspekcije, shodno Zakonu o zdravlju bilja ("Sl. glasnik RS", broj 41/2009). Na primer sveže voće i povrće, brašno, pirinač i sl.. U tom slučaju hrana biljnog porekla se može uvoziti samo preko graničnih prelaza koji su navedeni u Naredbi o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata ("Sl. glasnik RS", broj 107/2009) iz razloga što se kontrola hrane mora izvršiti i shodno Zakonu o zdravlju bilja. Ova hrana, koja podleže kontroli dve inspekcije, se može uvoziti samo preko sledećih graničnh prelaza i to:

• prevoznim sredstvima železničkog saobraćaja: Vršac, Dimitrovgrad, Subotica, Ristovac, Šid, Kikinda, Prijepolje i Brasina;

• prevoznim sredstvima drumskog saobraćaja: Vatin, Gradina, Horgoš, Preševo, Mali Zvornik - Novi most, Sremska Rača, Kotroman, Batrovci, Bogojevo i Gostun;

• prevoznim sredstvima rečnog saobraćaja: Veliko Gradište i Bezdan;

• prevoznim sredstvima vazdušnog saobraćaja: Beograd;

• poštanske pošiljke bilja i biljnih proizvoda mogu se uvoziti, provoziti i izvoziti samo preko sledećih graničnih prelaza: Beograd, Niš i Novi Sad

Na osnovu informacije dobijene iz Uprave za zaštitu bilja sledeći granični prelazi rade 24h radnim danom, osim noći subota na nedelju i nedelja na ponedeljak od 19h do 07h:

• Batrovci

• Horgoš

• Preševo

3) Za mešovitu hranu koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla ukoliko podleže kontroli granične veterinarske inspekcije primenjuje se procedura navedena u tački 1), dok ukoliko podlež e kontroli fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla primenjuje se procedura navedena u tački 2).

4) Kontrola hrane ni biljnog ni životinjskog porekla (npr: voda za piće u originalnoj ambalaži, so za ljudsku ishranu, dijetetski proizvodi, hrana za bebe-zamena za majčino mleko i sl) koju vrši sanitarna inspekcija sprovodi se u unutrašnjosti R.Srbije i shodno tome može se uvoziti preko bilo kog graničnog prelaza.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 20.5.2014.