Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE PRIPREMILA NACRTE ZAKONA IZ OBLASTI FINANSIJSKIH USLUGA: Nacrt zakona o osiguranju, Nacrt zakona o platnim uslugama, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga


U okviru sveobuhvatne i temeljne reforme naše ekonomije i pravnog okruženja, Narodna banka Srbije je, u skladu sa svojim nadležnostima, pripremila Nacrt zakona o osiguranju, Nacrt zakona o platnim uslugama, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Predloženim rešenjima u Nacrtu zakona o osiguranju stvaraju se neophodne pretpostavke za dalji razvoj i unapređenje delatnosti osiguranja i zaštitu korisnika usluga osiguranja, efikasnije i kvalitetnije poslovanje društava za osiguranje, postizanje veće finansijske discipline na tržištu osiguranja, pri čemu bi se ovim zakonom izvršilo i postepeno prilagođavanje propisima EU i pregovorima između RS i Svetske trgovinske organizacije u ovoj oblasti.

Nacrtom zakona o platnim uslugama stvara se jedinstven i sveobuhvatan set pravila za pružanje platnih usluga u Republici Srbiji i utvrđuju uslovi za još efikasniji platni promet, veću zaštitu korisnika platnih usluga i povećanje konkurencije na tržištu platnih usluga, a vrši se i usklađivanje s propisima EU u oblasti platnih usluga, elektronskog novca i konačnosti poravnanja u platnim sistemima. Pripremljeni tekstovi zakonskih izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, imaju za cilj pre svega da omoguće nesmetanu primenu novog zakonskog okvira za platne usluge, ali se njima istovremeno i otklanjaju praktični problemi uočeni tokom njihove primene.

Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave dostave svoje sugestije i primedbe na nacrte navedenih zakona do 3. juna 2014. godine, na imejl adresu: kabinet@nbs.rs.

Nacrt zakona o osiguranju

Nacrt zakona o platnim uslugama

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 20.5.2014.