Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE O POSLOVANJU FINANSIJSKIH INSTITUCIJA U 2013. GODINI


Agencija za privredne registre objavila je Saopštenje o poslovanju finansijskih institucija u Republici Srbiji u 2013. godini i tim povodom je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljene ključne performanse srpskog finansijskog sektora.

Osnovni rezultati poslovanja i kapaciteti finansijskih institucija sagledani su na osnovu podataka iz zbirno obrađenih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu i usvojenih finansijskih izveštaja za 2012. godinu koje su te institucije, u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo, dostavile Agenciji.

Finansijski sektor, na kraju 2013. godine, brojao je ukupno 120 finansijskih institucija, među kojima su 30 banaka, 28 društava za osiguranje, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, 16 davalaca finansijskog lizinga, 31 brokersko dilersko društvo, četiri društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, četiri društva za upravljanje investicionim fondovima, jedan zatvoreni/privatni investicioni fond, Agencija za osiguranje depozita i četiri fonda. Na ukupnom nivou, finansijske institucije su zapošljavale 39.434 radnika. Tendencija opadanja broja finansijskih institucija i broja zaposlenih, započeta sa nastupanjem krize, i dalje je nastavljena, pa je u 2013. godini u finansijskom sektoru poslovalo osam institucija manje, a broj zaposlenih je smanjen za 689 radnika u odnosu na prethodnu godinu.

Veoma izraženu "bankocentričnost" srpskog finansijskog sistema, kao i prethodnih godina, oslikava dominantno učešće koje banke ostvaruju u osnovnim perfomansama celokupnog finansijskog sektora, tako da se na njih odnosi 81,0% ukupnih prihoda, 88,9% ukupne bilansne sume, 80,7% kapitala i više od dve trećine zaposlenih u svim finansijskim institucijama.

Blagi oporavak globalne ekonomije i skromni rast privredne aktivnosti na domaćem tržištu, koji je ostvaren uz krhku makroekonomsku ravnotežu, ali i značajno oslabljen realni sektor, opterećen visokim stepenom nelikvidnosti i zaduženosti, formirali su prilično nepovoljan i rizičan ambijent u kome su poslovale finansijske institucije u Republici Srbiji u 2013. godini. Pojačana neizvesnost uslovila je dodatnu opreznost prilikom plasiranja sredstava, pa su, posledično, kreditna i investiciona aktivnost smanjene, a rezultati finansijskog sektora su pogoršani. Međutim, ovaj sektor je, delom i zbog strogih mera ekonomske i regulatorne politike, sačuvao stabilnost i sigurnost poslovanja.

Iako je tokom čitavog kriznog perioda, uz izuzetak 2011. godine, srpski finansijski sektor uspevao da se izbori sa brojnim poteškoćama, u 2013. godini i on je podlegao negativnim efektima narušenog privrednog ambijenta, pa finansijske institucije na ukupnom nivou, posle prošlogodišnjeg pozitivnog rezultata (8,6 mlrd dinara), beleže gubitak od 3,1 mlrd dinara. Prelazak u sferu neprofitabilnog poslovanja, pre svega, je posledica negativnog rezultata koji su iskazale banke u iznosu od 3,5 mlrd dinara, a koje su u 2012. godini poslovale sa dobitkom od 5,6 mlrd dinara, kao i višestrukog uvećanja gubitka sektora finansijskog lizinga sa 0,3 mlrd dinara na čak 2,4 mlrd dinara. Istovremeno, sektor osiguranja je smanjio dobitak iz prethodne godine sa 2,5 mlrd dinara na jednu mlrd dinara, dok su druge finansijske institucije iskazale duplo veći dobitak u iznosu od 1,9 mlrd dinara.

Usled otežanih uslova poslovanja sužen je obim aktivnosti finansijskih institucija, pa njihovi ukupni prihodi beleže oštar međugodišnji pad (22,4%) i iskazani su u iznosu od 478,5 mlrd dinara. Od toga, banke ostvaruju 387,5 mlrd, a njihovi ukupni prihodi su za četvrtinu manji u poređenju sa prošlogodišnjim.

Istovremeno, ukupna bilansna suma finansijskog sektora u Republici Srbiji, na kraju 2013. godine, je neznatno smanjena (1,3%) i iznosi 3.202,4 mlrd dinara, a visoka kapitalizovanost sektora je zadržana, pa on raspolaže kapitalom u visini od 736,4 mlrd dinara, što je gotovo na prošlogodišnjem nivou. Pri tome, banke raspolažu sa 2.846,2 mlrd dinara bilansne aktive i 594 mlrd dinara kapitala.

Saopštenje o poslovanju finansijskih institucija u Republici Srbiji u 2013. godini objavljeno je u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet - Makroekonomska saopštenja.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 20.5.2014.