Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Predlog zakona proširuje ovlašćenja inspektora


Na radnom mestu prošle godine život je izgubilo 56 radnika, najčešće na gradilištima. Oko tri četvrtine prijava protiv odgovornih za njihovo stradanje sudovi odbace. U resornom ministarstvu najavljuju promene zakona i uvođenje strožih kazni za nesavesne poslodavce i do dva miliona dinara.

Oni po suncu, kiši, neretko i bez zaštitne opreme, rade na visini. Zato ne čudi što se polovina smrtnih povreda na radu dogodi upravo na gradilištima. Iako su poslodavci dužni da radnicima obezbede opremu i sredstva za ličnu zaštitu, u praksi to često izbegavaju.

"Mi smo u prethodnoj 2022. godini izvršili 65.000 inspekcijskih nadzora, to nije mali broj i mi smo tom prilikom podneli 3.944 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i 52 krivične prijave iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu", kaže Saša Perišić iz Inspekcije rada.

Od 227 zahteva za pokretanje postupka koji su stigli na adresu prekršajnog suda u Beogradu, tek svaka deseta završila se osuđujućom presudom.

"Rok za vođenje postupka je dve godine. Sam broj tih prijava je zanemarljiv u odnosu na broj predmeta koje ima Prekršajni sud u Beogradu i bez obzira koliko se nadzora izvrši od strane inspektorata, jako mali broj je podnetih zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka", rekla je Olivera Ristanović iz Prekršajnog suda.

Da bi se obezbedila bolja zaštita radnika, nadležno ministarstvo posle 18 godina pripremilo je Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji bi, između ostalog, trebalo da dâ veća ovlašćenja inspektorima - na primer, da na mesec zatvore gradilište ako utvrde da su uslovi za rad nebezbedni.

"Obaveza koja se nameće poslodavcu, da na zahtev zaposlenog obezbedi redovan lekarski pregled koji ima veze sa rizicima koje njegovo radno mesto nosi. Da se najmanje jednom u godini dana sprovede nova obuka Posebne obaveze za izdavanje radnih dozvola za određena visokorizična mesta od strane poslodavca", istakao je ministar Nikola Selaković.

Ranka Savić iz Asocijacije nezavisnih sindikata rekla je da je sindikat pozdravio uvođenje jedinstvene liste, registra povreda na radu, gde na jednom mestu možemo da vidimo o kom broju se radi. Kako kaže, najveća zamerka preuzimanja odredbe iz starog zakona je to da je inspektor u obavezi da se u roku od tri dana najavi da će izvršiti inspekcijski nadzor.

Prema procenama Međunarodne organizacije rada, svake godine strada više stotina hiljada radnika, a oko trista miliona pretrpi ozbiljne povrede.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt RTS, Jovana Vulinović i Suzana Duka, 10.04.2023.
Naslov: Redakcija