Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA: Pravilnik je na snazi od 19. aprila 2017. godine


Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017) objavljen je 11. aprila 2017. godine, a stupio je na snagu 19. aprila 2017. godine.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestali su da važe sledeći pravilnici:

  • Pravilnik o metrološkim uslovima za instrumente za merenje otpornosti petlje ("Sl. list SFRJ", br. 31/84)
  • Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije ("Sl. list SRJ", br. 3/98)
  • Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja ("Sl. list SRJ", br. 34/98 i 40/98 - ispr.)
  • Metrološko uputstvo za pregled merila električne otpornosti uzemljenja ("Glasnik SZMDM", 2-3/99)
  • Pravilnik o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 86/2010).
Izvor: Vebsajt Direkcija za mere i dragocene metale, 19.04.2017.
Naslov: Redakcija