Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KVALITETU MEDA I DRUGIH PROIZVODA PČELA: Pekarski med je med izmenjenog kvaliteta koji se koristi u industriji ili kao sastojak druge hrane koja se dalje prerađuje i može da ima nesvojstven ukus ili miris, u stanju vrenja, prevreo ili pregrejan. Deklaracija za pekarski med mora da ima jasno istaknutu oznaku "samo za kuvanje i pečenje", navedenu u neposrednoj blizini naziva proizvoda na isti način kao i naziv proizvoda, kako bi potrošači bili detaljno informisani pre kupovine i ne bi bili dovedeni u zabludu


Veterinarska inspekcija je postupajući po prijavi potrošača izvršila službenu kontrolu meda u prometu, u više maloprodajnih objekata, načina deklarisanja meda u skladu sa novim Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 - dalje: Pravilnik), a po načelima zaštite interesa potrošača.

Zbog dovođenja potrošača u zabludu prema članu 8. Zakona o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) iz prometa je povučen nepropisno deklarisan "Pekarski med" u količinama:

  • 406 tegli "šumskog meda",
  • 296 tegli "livadskog meda" i
  • 327 tegli "bagremovog meda".

Naime, da se radi o "Pekarskom medu" potrošači su mogli zaključiti samo ukoliko detaljno pregledaju deklaraciju na poleđini tegle. Sa prednje strane, kao naziv proizvoda navedeno je da se radi o cvetnom medu - šumskom, livadskom i bagremovom.

Pekarski med je, shodno članu 9. Pravilnika, "med izmenjenog kvaliteta koji se koristi u industriji ili kao sastojak druge hrane koja se dalje prerađuje i može da ima nesvojstven ukus ili miris, u stanju vrenja, prevreo ili pregrejan".

Deklaracija meda prema Pravilniku, za pekarski mora da ima jasno istaknutu oznaku "samo za kuvanje i pečenje" i to u neposrednoj blizini naziva proizvoda, obeleženo na isti način kao i naziv, kako bi potrošači bili detaljno informisani pre kupovine i ne bi bili dovedeni u zabludu.

Veterinarska inspekcija će u u narednom periodu, a cilju zaštite interesa potrošača, pojačati nadzor nad prometom meda kako u proizvodnim tako i u maloprodajnim objektima širom Srbije.

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

2. Načela

3) Načelo zaštite interesa potrošača

Član 8

Interes potrošača mora da se obezbedi do najvišeg nivoa zaštite.

Subjekti u poslovanju hranom dužni su da potrošaču obezbede informacije koje daju mogućnost izbora proizvoda na način koji neće da dovede potrošača u zabludu u pogledu sastava, svojstava i namene proizvoda.

Izvor: Vebsajt Uprava za veterinu, 20.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija