Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Zakon stupa na snagu 1. jula 2016. godine. Izvršitelji će sprovoditi sva izvršenja koja su dosad bila u nadležnosti suda, izuzev onih u porodičnim sporovima i vraćanju zaposlenog na rad, za šta je i dalje zadužen sud. Pravna lica koja dugove naplaćuju preko sudova imaće rok od 1. maja do 1. jula 2016. godine da se izjasne hoće li preći kod izvršitelja. Ukoliko se poverilac ne izjasni u predviđenom roku sud će obustaviti postupak naplate duga


U Srbiji se već više godina primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014), a oko 240 sudskih izvršitelja sa oko hiljadu i po njihovih pomoćnika, do sada su preuzeli i rešili više stotina hiljada predmeta.

Od 1. jula 2016. godine, kada će početi primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon), njihov delokrug rada biće proširen na sudske takse i kazne, kao i na stare predmete. Istim Zakonom predviđen je i malo veći manevarski prostor za dužnike.

Dužnici, zbog neobaveštenosti, ali i prekratkih rokova za prigovore na rešenja izvršitelja, do sada uglavnom nisu uspevali da iskoriste to svoje pravo. Novi Zakon, umesto prigovora, ponovo uvodi pravo na žalbu.

Pomoćnica ministra pravde, Nela Kuburović, kaže da je uprkos tome što će ovo produžiti postupke, ta izmena bila neophodna.

"Onaj ko se bunio, ukazivao je da će žalba da doprinese odugovlačenju izvršnih postupaka, ali posmatrajući efekte važećeg Zakona, smatrali smo da izvršnom dužniku treba obezbediti bolji položaj u postupku, odnosno omogućiti mu adekvatno pravno sredstvo, s obzirom da se prigovor pokazao kao neefikasno sredstvo. S druge strane, viši sudovi nisu mogli da učestvuju u izvršnom postupku jer su svi predmeti završavani na niovou osnovnog, ili privrednog suda, što dovodi do pravne nesigurnosti. Sada ćemo dobiti ujednačenu sudsku praksu i znaćemo pravila po kojima postupa izvršitelj", kaže Kuburovićeva.

Iako je ovo korak bliže zaštiti dužnika, na ostale se još čeka. Nacionalna organizacija potrošača Srbije, još 2013. godine je podnela inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014), kojom privatni izvršitelji bez naloga suda ulaze u domove i poslovne objekte građana, popisuju i plene imovinu. Na konačnu odluku se još čeka, kaže pravni savetnik u NOPS-u Mladen Alfirović, a kao ključnu primedbu navodi isključivu nadležnost izvršitelja u naplati komunalnih potraživanja.

"Ono na šta smo posebno skrenuli pažnju to je da, kada je u pitanju naplata komunalnih usluga, prinudna naplata je poverena u isključivu nadležnost privatnih izvršitelja. Postavlja se pitanje da li se njihova odluka koja se donosi u formi zaključka, može izjednačiti sa sudskom odlukom i da li izvršitelji mogu da sami menjaju sredstva izvršenja. Na primer ako nisu uspeli da naplate dugovanja blokadom nečije zarade, da sami odluče da li će to biti popis pokretne i nepokretne imovine", tvrdi Alfirović.

Nemali broj dužnika se osim sa ovim problemom, susreo i sa kršenjem Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) od strane nekih poverilaca - uglavnom komunalaca, koji i dalje, protivno Ustavu, obračunavaju kamatu na kamatu. Izvršitelji su u tom smislu samo tehnička lica, objašnjava potpredsednica Komore izvršitelja Srbije, Svetlana Manić.

"Kada se primi predmet od komunalnog preduzeća, izvršitelj proverava zakonitost takvog predloga u smislu formalne ispravnosti i potpunosti predloga. Izvršitelj nije ovlašćen da kontroliše na primer kamatu, da li je postavljena onako kako Zakon propisuje. Izvršitelj takođe ne kontroliše ni zastarelost potraživanja. To su sve prigovori materijalno pravne prirode i o tome dužnik mora da vodi računa", navodi Manićeva.

Dodajmo na kraju i to da će od 1. jula 2016. godine izvršitelji proširiti delokrug rada i na potraživanja koja su sada u nadležnosti sudova - bilo da je reč o starim komunalnim potraživanjima, ili potraživanja građana, kao što su na primer neisplaćene alimentacije. Građani i firme već od 1. maja 2016. godine će moći da se izjasne o prelasku kod izvršitelja, a ukoliko to ne urade do 1. jula 2016. godine, naplata duga se obustavlja.

O ovoj, ali i drugim novinama koje su predviđene Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, možete se informisati na višednevnom savetovanju kompanije Paragraf, na Zlatiboru (Hotel Palisad), u periodu od 22. do 25. maja 2016. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, Aleksandra Raković, 19.04.2016.
Naslov: Redakcija