Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: Poreski obveznici koji poreski dug izmiruju na rate obračunaju kamatu po stopi koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije. U slučaju promene referentne kamatne stope poreski obveznik je dužan da primeni noveliranu stopu


Za vreme plaćanja poreskog duga na rate, obračunava se kamata po stopi koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Prema poslednjim podacima, važi i primenjuje se do sledeće izmene, referentna kamatna stopa koja iznosi 4,25%.

U slučaju promene referentne kamatne stope poreski obveznik je dužan da primeni noveliranu stopu referentne kamatne stope.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 18.04.2016.
Naslov: Redakcija