Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOSTUPAN REGISTAR NEPORESKIH NAMETA: Svaki namet je detaljno opisan kroz 17 različitih parametara koji opisuju stvarnu prirodu nameta, zakonski okvir, iznose koji se plaćaju, nadležne organe, raspodelu prihoda, obveznike pa sve do uplatnih računa


U okviru USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, koji se sprovodi u periodu od januara 2017. do januara 2019. godine, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), razvijen je registar svih neporeskih nameta u Republici Srbiji koje plaćaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica, izuzev sudskih taksi koje nisu bile predmet uključivanja.

Ovaj registar po prvi put izlazi u susret brojnim zahtevima privrede i obveznika da se na jednom mestu sistematizuju sve naknade, takse, parafiskalni nameti, plaćanja, obavezne članarine, i sve druge forme koje se naplaćuju u Srbiji, saopštio je USAID.

Naime, sistem neporeskih nameta u Srbiji ima ozbiljne nedostatke koji se ogledaju u tome da omogućava uvođenje parafiskalnih nameta - de fakto poreza, ali pod drugim imenom i neporeskih nameta čija je visina bitno veća od javne usluge ili korišćenja javnog dobra koje se dobija zauzvrat.

Pored toga, vrlo je netransparentan, stvara neizvesnost i troškove privredi i građanima jer visina neporeskih nameta nije utvrđena zakonom i relativno lako se može menjati.

Sada, po prvi put u Srbiji, zahvaljujući podršci USAID-a, napravljen je jedinstveni registar svih neporeskih nameta koji će privredi i građanima omogućiti da se na jednostavan način informišu šta sve postoji od obaveza i na koji način se one izmiruju.

Registar je dostupan na internet stranici projekta www.parafiskali.rs i nalazi se u rubrici "Registar neporeskih nameta".

Njemu mogu pristupiti bez ograničenja sva zainteresovana lica i vršiti pretrage u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima. Svaki neporeski namet je detaljno opisan kroz 17 različitih parametara koji opisuju stvarnu prirodu nameta, zakonski okvir, iznose koji se plaćaju, nadležne organe, raspodelu prihoda, obveznike pa sve do uplatnih računa.

Takođe, određene karakteristike nameta su povezane i sa relevantnim podzakonskim aktima, tarifnicima, i slično, u cilju još lakšeg informisanja zainteresovanih strana.

Do kraja projekta, na bazi ovog registra biće razvijen i portal - internet registar sa softverskom aplikacijom koji bi trebalo da omogući i dodatne funkcionalnosti. U planu je da ga nakon završetka projekta preuzme Ministarstvo finansija i nastavi njime da upravlja i da ga koristi u procesu regulacije neporeskih nameta.

Ovaj registar će nesumnjivo pomoći pre svega privredi u unapređenju transparentnosti sistema neporeskih nameta u Srbiji, i njihovom usklađivanju sa zakonskom regulativom u toj oblasti, a predstavlja nešto na čemu je privreda insistirala godinama unazad.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.03.2018.
Naslov: Redakcija