Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI: Uredba je na snazi od 10. marta 2018. godine


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018). Za direktna plaćanja je na osnovu Uredbe izdvojeno 17,04 milijarde dinara, od čega je za premije za mleko opredeljeno tri milijarde, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju 7,87 milijardi, a za regres za troškove skladištenja u javnim skladištima 500.000 dinara. Kao i prošle godine, premija za mleko ostaje sedam dinara po litru.

Ostaje ista i visina podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne krave, tovne krave i bikove (25.000 dinara), krmače i neraste (10.000 dinara), ovce i ovnove, koze i jarce (7.000 dinara), roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, ćurke i ribe.

Za tov junadi visina podsticaja je ista kao u 2017. godini i kreće se od 1.000 dinara po grlu tovnih svinja do 10.000 dinara po grlu tovne junadi.

Podsticaj za krave za uzgoj teladi za tov ove godine je povećan i iznosi 10.000 dinara po grlu.

Pčelari će biti podržani sa 720 dinara po košnici, dok će osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju ove godine biti isplaćivani u ukupnom iznosu od 4.000 din/ha.

Uredbom je za mere ruralnog razvoja izdvojeno 2,4 milijarde dinara i to za podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja 180 miliona dinara, a za podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje milijarda dinara.

Za subvencije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla opredeljen je iznos od 150 miliona dinara, a za investiranje u izgradnju i opremanje objekata 200 miliona dinara.

Za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva na raspolaganju je 98,8 miliona dinara. I ove godine, posebni podsticaji namenjeni su mladim poljoprivrednicima i za te namene izdvojeno je 200 miliona dinara.

Visina podrške za navedene mere ruralnog razvoja ostaje u nivou prethodne godine, s izuzetkom podsticaja za podizanje višegodišnjih zasada koji će biti isplaćivani u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti investicije umanjene za PDV.

Za organsku proizvodnju u ovoj godini predviđeno je 110 miliona dinara, dok je obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 460 miliona dinara, a za posebne podsticaje iznosi 249 miliona dinara.

Obim sredstava za IPARD podsticaje iznosi 1.434.260.000 dinara od čega 358.565.000 dinara budžetskih sredstava i 1.075.695.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Izvor: Vebsajt Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije, 16.03.2018.
Naslov: Redakcija