Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD USKORO ĆE DONETI ODLUKE U KONKRETNIM SPOROVIMA GRAĐANA I BANAKA POVODOM STAMBENIH KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA


Vrhovni kasacioni sud (VKS) neće doneti "pravni stav" nego pojedinačne odluke u konkretnim sporovima građana i banaka povodom stambenih kredita u švajcarskim francima. Obrazloženja tih odluka zapravo će biti "stavovi" najvišeg suda.

Iako je najavljeno da će biti donet krajem februara, nedavno je u VKS-u rečeno da stav "još nije izašao iz suda" i da zapravo nije reč o stavu nego o odlukama u konkretnim predmetima vezanim za švajcarce.

Naš stav neće izaći kao obavezujući pravni stav, jer sud nije zakonodavac da bi propisao kako sudovi treba da sude. Mi imamo konkretne predmete. Jedna grupa predmeta odnosi se samo na poništaj ugovaranja kamate kada banka sama određuje stopu bez saglasnosti suprotne strane. To je u regionu raščišćeno i ta grupa predmeta treba da izađe iz suda. Odluka je urađena i treba samo još formalno da prođe sednicu odeljenja. Zbog toga još ne možemo da saopštimo kakva je odluka. Druga grupa predmeta tiče se poništaja ugovora, iz raznoraznih razloga. Treću grupu predmeta još nismo dobili po reviziji, a to su raskidi ugovora o kojima se, između ostalog, izjašnjavao kroz svoje odluke Apelacioni sud u Novom Sadu – navela je sudija Snežana Andrejević.

Preporuka je Venecijanske komisije da treba izbegavati pravne stavove, nego da se sva sporna pitanja rešavaju kroz konkretne predmete, pa da se odluka malo šire obrazloži.

Mi tako radimo, da nam neko ne bi stavio primedbu te vrste. Čim predmeti stignu po reviziji, oni će ući u redovnu proceduru. To će malo da traje, ali se nadam da ćemo u dogledno vreme to da rešavamo. Ne mogu reći kada će to biti završeno jer mi nekad i na više sednica o tome raspravljamo. Pišu se referati, nekada sudije traže još vremena za dodatno istraživanje. Dok predmet ne izađe iz suda, o njemu se može ponovo odlučivati. Može biti iznet na sednicu odeljenja i vraćen sa sednice. Ako postoje ozbiljne primedbe, ponovo se veća i raspravlja o predmetu. Zato mi sada ne možemo da se izjašnjavamo o tome. U toku smo sa svim odlukama iz regiona, i sa odlukama Evropskog suda pravde, uzećemo to sve u obzir – rekla je sudija Andrejević.

Podsetimo, Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je prošle godine dve različite odluke u gotovo istoj situaciji u sporovima građana sa bankama, kada je reč o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima. Jednom građaninu su odbili tužbeni zahtev da se raskine ugovor, a drugom su usvojili i raskinuli ugovor.

Na pitanje kako je to moguće i šta zapravo znači donošenje pravnog stava u tom sudu, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević navodi:

Stavovi Vrhovnog kasacionog suda nikoga ne obavezuju, osim sudija tog suda. Sudije nižestepenih sudova su nezavisne u svom odlučivanju. Sudi se na osnovu slobodnog sudijskog uverenja.

Zbog toga pravni stav VKS ne može da obavezuje sudije apelacionih, viših i osnovnih sudova. Oni nisu dužni da sude po tom stavu, ali ako njihov predmet dođe do VKS – biće odlučeno u skladu sa pravnim stavom ovog suda.

Preporuka Venecijanske komisije je da najviši sudovi ne treba da daju neka apstraktna mišljenja, niti da unapred zauzimaju stavove za neku situaciju koja još nije došla u sud u vidu konkretnog predmeta. Tek kada dođe, po reviziji, tada Vrhovni kasacioni sud donosi odluku, sa obrazloženjem u kome nameće određeni stav, snagom svog autoriteta. Taj stav obavezuje samo sudije VKS. Sudije nižestepenih sudova nisu obavezne da ih poštuju, ali treba da gledaju te stavove, jer kada njihov predmet dođe kod nas – odlučićemo u skladu sa stavom koji je obavezujući za nas – precizira Milojević.

Nezavisnost sudije u radu podrazumeva da sudije nižestepenih sudova mogu da donose odluke suprotno stavu najvišeg suda, naglašava Milojević, ali to treba dobro da obrazlože, da daju argumente, jer svaki predmet ima neke svoje specifičnosti.

Možda neki predmet ima neku svoju sitnu specifičnost, koja dovodi do drugačijeg mišljenja. Ako sudija to dobro obrazloži, argumentovano, onda ne mora da znači da će mu presuda biti ukinuta – kaže predsednik VKS.

Upravo zbog različitih presuda u različitim sudovima, pa čak i u jednom istom sudu, VKS sprovodi program ujednačavanja sudske prakse. Održava redovne sastanke sa predsednicima četiri apelaciona suda, na kojima se iznose predmeti koji su očigledan primer neujednačene sudske prakse.

Stavovi sa ovih sastanaka se objavljuju na veb stranici VKS i primećeno je da sudije nižestepenih sudova postupaju po tim stavovima. Zato se može očekivati da slučajevi kredita u švajcarcima širom Srbije sačekaju u nižim sudovima, dok se ne obelodane obrazloženja Vrhovnog kasacionog suda u prvim odlukama o ovim predmetima.

Prema podacima Udruženja banaka Srbije, ukupan broj kredita indeksiranih u švajcarskim francima u Srbiji je 19.028. Bankari i pravnici su krajem prošle godine na Kopaoniku izneli ideju da se sporovi rešavaju putem medijacije, ali većina zaduženih smatra da problem ovih kredita treba da rešavaju sudovi.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 18.03.2017.
Naslov: Redakcija