Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Neefikasnost sudova i dalje je jedan od najvećih problema srpskog pravosuđa. Nejednaka opterećenost sudija koči brži epilog suđenja. Najviše sporova vode građani protiv države za naknadu štete


Srpske sudije u 2016. godini rešile su skoro tri miliona predmeta. Završeno je milion predmeta starijih od dve godine, među njima i najduži proces vođen pred srpskim sudovima koji je trajao 36 godina. Neefikasnost sudova i dalje je, međutim, jedan od najvećih problema srpskog pravosuđa.

Uz novi izveštaj o radu sudova u 2016. godini i novina – koliko postupci traju – beležiće se na dnevnom nivou. Prosečno vreme trajanja postupka za četiri godine je prepolovljeno. Sa 534 dana na 253.

"Nema velike razlike u broju sudija, a efikasnost je malo poboljšana. Naravno, uvek možemo reći da uvek može bolje, ali kada građanin kaže nije dobio presudu pet godina, on je nezadovoljan, sa pravom nezadovoljan, uvek će biti predmeta koji će trajati duže", kaže Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Brži epilog suđenja koči i nejednaka opterećenost sudija. Samo u drugom stepenu jedan sudija u Beogradu ima i do 1.000 predmeta. Nije retko da dvoje ili troje sudija deli jednu sudnicu, što smanjuje broj dana za suđenje u nedelji. Uz to, sudija vodi računa i o veštačenju, izvođenju dokaza, dolasku svedoka.

"Nije isto da li sudija u veću ima 100 ili 400 predmeta. Samim tim će se odlagati na neki duži rok, jer ima više predmeta u radu. Postoje i neki drugi razlozi procesne prirode koji prouzrokuju odlaganje kao što je npr. procesna nedisciplina. Dakle, neodazivanje na pozive suda, što predstavlja jedan ozbiljniji problem u praksi. Ukoliko okrivljeni ne dođe u malom broju slučajeva, sud može da drži pretres", kaže Ivana Ramić, sudija i portparolka Prvog osnovnog suda u Beogradu.

U Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM) ističu da za povrede sudske discipline postoje rešenja u zakonu.

"To još ne vidimo dovoljno u praksi još se gleda kroz prste i advokatima i onima koji se pojavljuju kao stranke pred sudovima kada na ovakav način pokušavaju da izbegnu pravdu", kaže Milan Antonijević iz YUCOM-a.

I za Ministarstvo pravde je ubrzavanje postupaka i smanjenje broj dana predmeta prioritet. Ističu da su neke od donetih mera već dale rezultate.

"Najveći pomak je ostvaren u izvršnoj materiji, gde smo na kraju 2015. godine imali 1,6 miliona starih izvršnih predmeta. Upravo zahvaljujući novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje), koji je stupio na snagu 1. jula 2016. godine, tokom prošle godine uspeli smo da rešimo blizu 900.000 starih predmeta, što u svakom slučaju u velikoj meri rasterećuje sudove", kaže ministarka pravde Nela Kuburović.

Ono što ih opterećuje je broj podnetih tužbi – za pola miliona više samo prošle godine. Najviše sporova vode građani protiv države za naknadu štete.

Izvor: Vebsajt RTS, Ana Šuvalija Pešić, 20.03.2017.
Naslov: Redakcija