Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA: Svi rezultati naučnoistraživačkog rada koje istraživači ostvare u periodu dok traje postupak izbora u naučno zvanje, a nisu prikazani u izveštaju o kandidatu za traženo zvanje, biće uzeti u obzir prilikom izbora u više naučno zvanje ili reizbora u postojeće


Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017 - dalje: Pravilnik) jasnije se i preciznije utvrđuju pravila i kriterijumi u vezi sa postupkom sticanja naučnih zvanja, naveo je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević

On ističe da je ovo ključni dokument za raspisivanje konkursa za novi projektni ciklus koji definiše sve - od uslova konkursa preko kriterijuma za ocenu i izbor projekata koji će biti finansirani do načina finansiranja projekata i istraživača.

Predlog novog pravilnika je razmatrao Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj i dao pozitivno mišljenje, sa nekoliko dramatičnih i ključnih izmena, a Ministarstvo je usvojilo sve što je predloženo.

Šarčević navodi da su postignuta rešenja koja svakako idu u prilog istraživačima.

Svi rezultati naučnoistraživačkog rada koje istraživači ostvare u periodu dok traje postupak izbora u naučno zvanje, a nisu prikazani u izveštaju o kandidatu za traženo zvanje, biće uzeti u obzir prilikom izbora u više naučno zvanje ili reizbora u postojeće.

Povećane su vrednosti radova u međunarodnim časopisima, kao i radova u nacionalnim časopisima međunarodnog značaja za društvene nauke.

Zatim, povećan je broj za istaknute monografije nacionalnog značaja i monografije nacionalnog značaja u oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Što se tiče prirodno-matematičkih i medicinskih nauka, ukinuta je obaveza objavljivanja monografije kao neophodnih uslova za sticanje viših naučnih zvanja.

U nameri da se ne ošteti ni jedan kandidat za kojeg je postupak za sticanje naučnog zvanja pokrenutu po starim pravilima, propisano je da će se odredbe Pravilnika primenjivati i na one postupke koji su pokrenuti po odredbama prethodnog iz marta 2016. godine.

Šarčević ističe i da nijedan od kandidata za koje su pokrenuti postupci po pravilima koja su važila do stupanja na snagu izmena i dopuna Pravilnika nije dobio negativnu odluku Komisije za sticanje naučnih zvanja.

To znači, kako je konstatovao, da većina kandidata koji se biraju u naučna zvanja ispunjava i mnogo strože uslove od onih koji su predviđeni ovim izmenama.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.03.2017.
Naslov: Redakcija